V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v Institutu pro politiku a společnost je výtečná pro studenty: výhoda spočívá v míře individualizace, kterou skýtá – tým, který tvoří Marcela, Šárka, Mirka a Stephanie Vám vyjde vstříc kdykoliv potřebujete a zároveň nechává plánování rozvrhu Vašich aktivit čistě ve Vaší gesci. Někdy jsem si říkal že je zázrak, jak efektivně a funkčně dokáže vzhledem ke své vstřícnosti k stážistům tato nevelká ekipa Institut řídit. Stážisté jsou pak páteří celého projektu – to znamená, že pokud se pro působení v IPPS rozhodnete, budete integrální součástí všech důležitých aktivit, jimiž se Institut zabývá.

Osobně jsem měl během stáže možnost vykonávat různorodou činnost, pracovat se zajímavými zdroji, setkávat se s inspirujícími lidmi a zároveň disponovat dostatkem času k zvládání dalších povinností, stejně jako k tříbení vlastních aspirací a kontemplaci nad tím, kam by se moje profesní kariéra měla ubírat.