V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Věda a výzkum

Rut Bízková se zabývá problematikou výzkumu a vývoje, ochranou životního prostředí a energetikou.

Poslední dvě desetiletí pracovala ve státní správě, naposledy jako předsedkyně Technologické agentury ČR, předtím byla krátce ministryní životního prostředí, několik let náměstkyní ministra životního prostředí, poradkyní náměstka ministra pro energetiku. Do státní správy „přestoupila“ z výzkumu, více než deset let pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

Vždy usilovala o efektivní státní správu, která je službou občanům. Takto přistupuje i k výzkumu: Komu bude tato aktivita užitečná? Co z ní lidé budou mít? Co stát? Umí formulovat a obhajovat své zájmy? Ví vůbec, že by nějaké měl mít?