V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Vzhledem k tomu, že v dnešní době není vysokoškolský titul ceněn tak, jako tomu bylo například před deseti lety, je podstatné si během studia zajistit i stáž, která vám poskytne pracovní a praktické zkušenosti – ty totiž budou velmi nápomocné při zařazení se na trhu práce po ukončení studia. Právě kvůli zmíněným zkušenostem jsem jako vysokoškolačka hledala stáž, jež by se hodila k mému oboru (Sociologie a sociální politika na FSV UK), a byla jsem ráda, že jsem si ji našla právě v rámci think-tanku IPPS.

Je sice pravda, že kvůli restriktivním opatřením, moje zkušenost s IPPS probíhala prostřednictvím e-mailů a platforem jako je Zoom, neřekla bych ale, že to nějak omezilo přínos stáže samotné. Měla jsem možnost podílet se na obsahu webu think-tanku, a to především tvořením anotací k online debatám nebo překladem policy paperů či analýz z anglického jazyka do českého a naopak. Měla jsem tedy možnost ověřit si své jazykové dovednosti. Také jsem si vyzkoušela, zda mohu opravdu využít své znalosti z okruhu datové analýzy, a to konkrétně při tvorbě grafů.

Zejména bych chtěla poukázat na velmi pozitivní přístup všech, se kterými jsem v průběhu stáže měla tu možnost spolupracovat. Přes nelehké podmínky způsobené v souvislosti se situací ohledně Covidu-19, jsem vždy věděla, co se po mně chce a jak to mám udělat. Online komunikace probíhala vždy bez problému – po splnění konkrétního zadání jsem vždy dostala srozumitelnou zpětnou vazbu, na jejímž základě se dalo jednoduše zhodnotit, co se zadáním udělat dál.

Stáž v Institutu pro politiku a společnost pro mě byla rozhodně přínosná a mohu ji doporučit lidem, kteří o ní uvažují. V jejím průběhu si mohou zkusit reálnou práci ve think-tanku, zjistit zajímavé věci z oblasti politiky a rozhodně nebudou mít problém s komunikací v rámci pracovního kolektivu.