V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Ako absolventka Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave považujem výber stáže v Inštitúte pre politiku a spoločnosť za najlepšiu možnosť ako v praxi využiť teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia a získať tak nové skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov.

Práca v Inštitúte pre politiku a spoločnosť bola pre mňa veľmi zaujímavá, prínosná a rozmanitá. Keďže jednou z hlavných aktivít inštitútu je skvalitňovanie politického a verejného prostredia prostredníctvom otvorenej diskusie, mala som možnosť zúčastniť sa na rôznych udalostiach, ktoré boli organizované inštitútom a na ktorých organizácii som sa aj ja sama podieľala. Najväčšou z nich bol tretí ročník medzinárodnej konferencie Výzvy pre Európu 2018, na ktorej participovali rečníci z viacerých krajín Európy a ktorá sa venovala aktuálnym problémom a výzvam v rámci Európskej únie. Okrem konferencie som sa zúčastnila aj na viacerých debatách, ako napríklad Premiestnenie ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalemu, Staronová vláda: budúcnosť veľkej koalície v Nemecku či AI.cz – umelá inteligencia ako príležitosť pre českú a európsku ekonomiku.

Práca v inštitúte ma okrem nadobudnutia organizačných schopností naučila množstvo iných vecí. Zlepšila som si angličtinu, naučila som sa pracovať s webom a v neposlednom rade som zlepšila svoj písomný prejav, vďaka písaniu rôznych správ z debát a pracovných raňajok organizovaných inštitútom.

Celkovo túto skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne aj kvôli skvelému tímu ľudí, s ktorými som mala možnosť celé dva mesiace pracovať a ktorí mi ukázali ako takýto inštitút funguje. Vždy boli veľmi ochotní vďaka čomu som sa naučila veľa nových vecí, ktoré v budúcnosti určite využijem. Stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť odporúčam každému, kto študuje odbor medzinárodné vzťahy alebo sa zaujíma o politické či ekonomické dianie vo svete.