V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

V období od 8. 10.- 30. 11. 2018 jsem se zúčastnila studijní stáže v Institutu pro politiku a společnost. Volba stáže pro mě spíše než povinností byla příležitostí účastnit se na provozu českého think-tanku. Jelikož jsem před stáží v Institutu pobývala v USA, kde jsem byla také na studijní stáži, bylo pro mě zajímavé porovnat obě země, a to konkrétně jakým způsobem think-tanky fungují v zahraničí a v České republice.

V rámci stáže jsem měla příležitost nahlédnout do denního chodu institutu, konat každodenní úkoly spojené s jeho hladkým chodem a administrativně se podílet na přípravě debat, kruhových stolů a panelových diskuzí. Administrativní činnost je jedna z mých slabých stránek, tudíž jsem uvítala možnost se na ní podílet a posupně se zdokonalovat v orientaci na detail.

V rámci stáže jsme také psala několik krátkých reportů. Zkušenosti s psaním reportů jsou nedocenitelné a možnost publikovat je na stránkách Institutu je dobrou příležitostí, která je přínosná pro budoucí kariérní růst. Odeslala jsem také náčrt policy paperu, ke kterému mi ovšem nebyla poskytnuta zpětná vazba, což považuji za škodu, jelikož zkušenost s úspěšným psaním a dokončením policy paperu je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, které může Institut stážistům nabídnout.

Aktivně jsem se také zúčastnila akcí pořádaných Institutem, což pro mě zejména byla jedna z motivací, proč se stáže zúčastnit. Příležitost účastnit se debat pořádaných Institutem je jedna z největších devíz společnosti, jelikož stážisti se mohou aktivně podílet na networkingu. Institut pořádá ročně nespočet různých debat, které jsou pro svoji aktuálnost a vysokou akademickou úroveň přidanou hodnotou každému stážistovi.

Jako klady stáže bych vyzdvihla moderní dynamické prostředí, které se snadno přizpůsobuje vývoji domácí i zahraniční politiky. Široká škála událostí pořádaných institutem je také velké plus. Dalším benefitem je příležitost pro mladé studenty pohybovat se mezi pracovníky, kteří jsou na poli zahraniční politiky váženými osobami. Jedním z takových je například pan Edvard Outrata, kterého jsem měla příležitost osobně poznat, a jehož vědomosti, galantnost a životní zkušenosti jsou mi inspirací.