V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Do Institutu pro politiku a společnost jsem nastoupila jako stážistka během studia oboru obchod a marketing. Zajímala jsem se o evropskou politiku a její přímý vliv na podniky a Institut mě svou prací v této oblasti velmi zaujal.

Díky této stáži jsem měla možnost studovat a poznávat přímý vztah mezi prací Institutu a podniky v Evropě. Zúčastnila jsem se konference o zavádění 5G sítí  po celém světě a o tom, jak společnosti jako AT&T spolupracují s vládami na zlepšení přístupu k technologiím pro všechny na celém světě. Možnost implementovat informace, které jsem získávaal na univerzitě, do reálných scénářů prostřednictvím Institutu byla neuvěřitelně cenná a pomohla mi hlouběji pochopit svět byznysu.

Dozvěděla jsem se, že kreativní řešení problémů a analýza jsou jedny z nejdůležitějších dovedností, které může mít každý na dnešním trhu práce, a cítila jsem, že jsem během svého pobytu na Institutu byla schopná tyto dovednosti  zlepšit. Tým v think tanku mě po celou dobu mého působení neuvěřitelně podporoval a byl ochoten mi svěřit odpovědnost, abych se mohla zlepšovat. Během všech projektů, na kterých jsem pracovala a které zahrnovaly plánování akcí, výzkum, psaní zpráv a politických dokumentů, jsem vždy cítila, že se mohu na cokoliv zeptat a dostat zpět odpovědi plné informací.

Vzhledem k tomu, že stáže měly flexibilní pracovní dobu, kterou jsem si mohla sama určit, bylo snadné je skloubit se studiem na vysoké škole. Mohla jsem se seznámit s novými lidmi a rozvíjet své dovednosti. Práce na akcích a psaní článků pro Institut mě opravdu bavila a doufám, že s ním budu někdy v budoucnu spolupracovat znovu!