V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Moje letní stáž v Institutu pro politiku a společnost byla zkrátka neocenitelnou zkušeností. Díky stáži jsem získala dovednosti, které nejsou zcela běžně získatelné při ještě neukončeném vysokoškolském studiu. V kanceláři institutu jsem trávila velké množství času, abych zdokonalila moje schopnosti v oblasti výzkumu a realizace projektů. Následoval měsíc práce z domova, kdy jsem kombinovala stáž a zároveň studium. Získané dovednosti jsou mi přínosem v rámci univerzitních povinností a přidaly i značnou hodnotu mé zaměstnatelnosti.

Celý tým v institutu byl během stáže velmi otevřený a nápomocný, jednak s úkoly, které mi byly přiděleny, a zároveň jsem velmi ocenila pomoc s mou vlastní výzkumnou prací. Jako vysokoškolská studentka ekonomie se zájmem o výzkum jsem byla vděčná za možnost přispět k článku, který psala sama výkonná ředitelka Šárka nebo pracovat na mé vlastní práci s tématem Migrace kvalifikovaných pracovníku ve Velké Británii. Tyto úkoly patřily mezi pro mě nejdůležitější body stáže a považuji je za mé největší úspěchy, protože je jen málo příležitostí, kdy jako vysokoškolská studentka můžete být někým vedeni při psaní a publikování výzkumu.

Mimo výzkumné záměry byly mé další závazky vyvážené, od administrativních povinností až po projektovou výpomoc. Zasílala jsem například oficiální pozvánky na plánované události hostům, oslovovala potenciální řečníky nebo jsem psala reporty a zápisy z probíhajících akcí. Všechny úkoly a projekty mi umožnily lépe pochopit, jak Institut skutečně funguje. Myslím si, že každý stážista může sbírat zkušenosti a učit se zrovna tak, jak jsem se učila já při plnění úkolů pro Miroslavu. Odměnou mu bude efektivní způsob plánování a realizace odborných panelových diskusí nebo vytváření a udržování nových vazeb. Všechny posbírané dovednosti velmi oceňuji a jsou mi užitečné v mé roli univerzitního studenta, kde i já musím organizovat podobné akce.

Stážisté mají možnost účastnit se konferencí, debat a obchodních snídaní, což pro ně může být příležitostí k navázání nových kontaktů. Události, které jsem měla po dobu mé stáže možnost osobně navštívit, byly plné politických osobností a akademických odborníků, kteří byli ochotni diskutovat o aktuálních tématech v evropské a celosvětové politice. Stáž je proto vynikající pozice pro ty, kteří se zajímají o v současnosti nejvíce projednávané problémy. Ráda bych poradila všem budoucím stážistům, aby co nejlépe využili svého času a co nejvíce se zapojovali do debat s hosty a v rámci institutu do všech možných výzkumů.

 

Melissa Thu Bui, University of Nottingham   17/07/17-31/10/17