V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Pre úspešnú kariéru v obore medzinárodných vzťahov a diplomacie je podstatných niekoľko faktorov. Základom je kvalitné štúdium. Ešte podstatnejšie je však doplniť teoretickú časť o tú praktickú, a to prostredníctvom stáží a aktívnej participácie na fórach, konferenciách a rôznych udalostiach. Jednou z nevýhod pre študentov daného oboru sú neplatené stáže. Kvôli odlišnému zázemiu a finančnej situácii vytvárajú neplatené stáže priepasť medzi absolventmi. Vďaka možnosti platenej stáže ponúka Institut pro politiku a společnost férovú možnosť participácie študentov medzinárodných vzťahov v obore a taktiež prípravu na začiatok ich kariéry bez rozdielu. Aj napriek tomu, že moja stáž prebiehala prostredníctvom Erasmu, vzhľadom na uvedomovanie si týchto problémov v spoločnosti som si veľmi vážila tejto progresívnej možnosti a zvolila si inštitút pre priebeh mojej stáže.

Priebeh stáže bol naozaj príjemný a obohacujúci. Plnenie úloh prebiehalo v rôznych formách, ako je napríklad práca s textom, jeho tvorba, analýza a preklad, tvorba komunikačných a publikačných výstupov, príprava oficiálnych pozvánok na konferencie, mailová či telefonická komunikácia s vysoko postavenými úradníkmi či zástupcami predstaviteľov štátu, monitoring domácich a zahraničných zdrojov, administratívna činnosť vo všeobecnosti no taktiež aj práca s webom a posun v zručnostiach rôznych softvérov. Vďaka všetkým vyššie zmieneným zručnostiam som si vedomá faktu, že stáž v tomto inštitúte nadmieru splnila moje očakávania a budem schopná sa bez väčších problémov pohybovať v organizácii projektov a práci podobného charakteru.

Okrem získania technických zručností však chcem oceniť aj prístup jednotlivých ľudí v kancelárii, ktorý bol vždy prívetivý a zhovievavý, čo dokonale uzatvorilo samotnú atmosféru mojej príjemnej skúsenosti práce v think-tanku. Aj týmto spôsobom sa im chcem ešte raz poďakovať a odporučiť ostatným, ktorý nad stážou v tomto inštitúte premýšľajú, aby určite neváhali a využili túto možnosť, z ktorej budú čerpať do konca života.