V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Ako študent doktorandského stupňa v odbore politológia neustále vyhľadávam možnosti, ako rozšíriť sumu svojich poznatkov a nadobudnúť nové skúsenosti, ktoré by mi poslúžili ako v akademickej práci, tak aj v budúcom profesionálnom živote. Ponuka Erasmus+ stáže na Institute pro politiku a společnost sa preto javila ako zaujímavá príležitosť.

Na Institut som pricestoval priamo zo stáže na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a preto bolo pre mňa zaujímavé sledovať rozdiel vo fungovaní medzi významným rezortom a expertným think-tankom. Po troch mesiacoch stáže môžem úprimne napísať, že moje očakávania boli príjemne prekonané. Institut vyvíja veľké množstvo aktivít širokého zamerania, preto si počas stáže dokáže nájsť každý oblasť, ktorá ho po odbornej stránke zaujíma najviac. Aktivity Institutu sú realizované vo svižnom tempe a vďaka vedeniu Šárky Prát má každý stážista možnosť okúsiť prácu vo vysoko profesionálnom a zároveň veľmi priateľskom prostredí.

V rámci svojej činnosti som dostal možnosť podieľať sa na veľkom množstve rôznych aktivít. Za najprínosnejšie považujem možnosť participovať na príprave policy paperov, odborných podkladov a reportov z podujatí organizovaných Institutom. To všetko pod vedením analytika Romana Mácu, ktorého rady a usmernenia boli vždy podnetné. V rámci stáže má každý rovnako možnosť rozvíjať svoje zručnosti v rámci organizácie podujatí, administratívnej práci alebo plnení úloh každodennej činnosti think-tanku.

Highlightom stáže bola pre mňa organizácia konferencie Digitální Česko, ktorá sa uskutočnila v prestížnych priestoroch Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky a vďaka účasti zástupcov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Vlády ČR môžeme o nej hovoriť ako o konferencii európskeho formátu. Výborne zvládnutá organizácia konferencie takéhoto rozmeru iba podčiarkla profesionalitu celého tímu, ktorý na Institute pôsobí a význam hostí, ktorý sa jej zúčastnili, najlepšie dokresľuje prestíž samotného Institutu pro politiku a společnost.

Osobitne by som vyzdvihol faktor, ktorý bol pre mňa veľmi prínosný, a tým boli ostatní stážisti. Institut dbá na výber kvalitných mladých ľudí prakticky z celého sveta, s ktorými spolupráca bola kultúrnym a osobnostným obohatením. Spolu s nadobudnutím vedomostí z rôznych oblastí, rozvojom analytického myslenia a písomného prejavu, či možnosťou vylepšiť si cudzie jazyky, to považujem za najväčší benefit pôsobenia na Institute.

Tento Institut sídliaci v centre Prahy mi poskytol príjemné tri mesiace, ktoré boli možnosťou na odborný rozvoj a nadobudnutie skúseností, z ktorých budem určite čerpať aj počas svojho ďalšieho profesionálneho života a za ktoré som jeho členom vďačný. Verím, že moje slová sú tým najlepším odporúčaním pre každého, kto uvažuje nad stážou v tejto inštitúcii.

11/2018 – 02/2019