V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stať sa aspoň na krátky čas súčasťou tímu Institutu pro politiku a společnosť bolo pre mňa ako študentku medzinárodných vzťahov veľkým prínosom. Iba teoretické vedomosti nadobudnuté štúdiom, v dnešnej dobe už nestačia, čoraz častejšie je dôraz kladený na praktické znalosti a skúsenosti v obore, čo bolo aj mojou motiváciou pre zapojenie sa do programu pre stážistov v tomto inštitúte. Počas môjho štúdia som absolvovala už viaceré stáže, no jednoznačne môžem povedať, že práve táto bola najlepšia. Každý člen tímu IPPS vie čo robí a prostredníctvom zadanej práce to rád naučí aj Vás.

Jedno z najväčších mnou vnímaných pozitív stáže, bola práve rozmanitosť zadaných úloh – od pomoci pri plánovaní budúcich akcií a účasti na prebiehajúcich, písania reportov až po spravovanie internetových stránok think-tanku. Ak si budúci uchádzač a už teraz krútiš hlavou, že tieto veci robiť nevieš, zachovaj pokoj. Hlavné je nebáť sa nových výziev a nezabudni, že sa chceš naučiť niečo nové a tvoji budúci „kolegovia“ ti so všetkým radi pomôžu a vysvetlia. To môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. 🙂

V skratke, každému uchádzačovi odporúčam si vyskúšať, aj keď len na krátky čas, prácu v tomto inštitúte, nebudete ľutovať.  A rada by som ešte raz poďakovala celému tímu IPPS za to, že som mala možnosť s nimi spolupracovať a odniesť si so sebou mnoho nových skúseností a zručností.