V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Vojtěch Šmolík je student doktorského programu Africká studia na Filozofické fakultě UHK. Absolvoval Bc. studium Politologie a mezinárodní vztahy na UK, Mgr. titul v oboru Politologie-Africká studia získal na UHK. Několik let působil v neziskovém sektoru v oblasti rozvojové spolupráce. Dále se věnuje problematice vnitrostátních konfliktů, post-konfliktní obnovy a otázkám euro-africké spolupráce. Publikuje odborné i populárně-naučné texty a spolupracuje s mládeží. Afriku několikrát navštívil jako dobrovolník a výzkumný pracovník.