V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Svou stáž pro Institut pro politiku a společnost jsem započala dne 12.9.2018. O této možnosti jsem se dozvěděla na internetových stránkách Institutu. Zaujalo mě, že má mnoho pozitivních ohlasů, navíc jde o příležitost, která umožňuje studentům především politologických či mezinárodně- vědních oborů získat praxi v oboru a seznámit se s tím, jak probíhá analytická činnost, jejímž výsledkem jsou práce v podobě policy paperů. Nespornou výhodou pro stážisty je určitě možná účast na konferencích či u kulatých stolů, a s tím spojená možnost vytvoření si vlastních kontaktů v tomto odvětví.

V průběhu své stáže jsem se podílela na projektu ohledně čínského vlivu v České republice. Zabývala jsem se bezpečnostními i ekonomickými daty, které se dala najít na internetu. Po vzájemné domluvě jsem pracovala v rámci home office, přičemž vzájemná spolupráce probíhala zejména prostřednictvím Wunderlistu či Facebooku. V průběhu stáže bylo důležité si uvědomit, jakým způsobem výsledný projekt zpracovávat a kde hledat potřebné informace. Stěžejní je zejména oddělit podstatné informace od těch nepodstatných, a nezabíhat příliš do detailů, které velmi často mohou pozornost odvádět od požadovaného a stanoveného tématu. Také je potřebné si uvědomit, že jde o analytický projekt, který má jiná specifika, než například seminární práce, které se pravidelně píšou na VŠ, u kterých jde především jen o splnění zadaného tématu, bez širší zpětné vazby.

V rámci stáže dochází k propojení teoretických znalostí z VŠ s konkrétními praktickými problémy. Je důležité mít širší povědomí a znalosti, které jsou požadované vzhledem k tématům, kterým se student v rámci stáže věnuje, neboť je důležité z nich vycházet a vyvozovat závěry. I proto považuji stáž v Institutu pro politiku a společnost za přínosnou, co se týče většího proniknutí do studovaného oboru.