Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a  otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.

Hlavní témata našeho úsilí představují společenské proměny, zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, způsoby adaptace na nastupující klimatickou změnu a trvale udržitelný rozvoj, stejně jako vzdělávání, školství, digitalizace, energetika a její nové formy, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.