Portugalsko před vypuknutím koronavirové pandemie investovalo obrovské částky do svého zdravotního systému s cílem navrátit se na úroveň před rokem 2008, ve kterém započala poslední velká ekonomická krize. Jižanský stát na začátku šíření nákazy disponoval 4,2 lůžky na 100 000 obyvatel, což bylo o 4,8 méně než v případě Španělska. Země měla oproti Itálii a Španělsku časovou výhodu, jelikož virus zde dorazil až o měsíc později a zdravotní systém se tak mohl lépe připravit.

V Portugalsku března 2020 bylo 19. března již 245 nakažených, na což vláda zareagovala zavřením všech vzdělávacích institucí, barů a zákazem shromažďování více než 100 osob. Byla doporučena práce z domova.

Portugalsko vyhlásilo stav nouze dne 19. března na 15 dní s možností přezkumu a dalšího obnovení. Tento stav dává vládě pravomoc nařídit výrobu zboží, stanovit cenu zboží a nasadit armádu. Přistěhovalcům a žadatelům o azyl byl do 1. července umožněn přístup k občanské lékařské péči. Byla nasazena armáda za účelem distribuce potravin chudým lidem.

Občané mohli opustit své domovy pouze z nezbytně nutných důvodů a dodržování těchto pravidel bylo kontrolováno také drony. Byly povoleny pouze mezinárodní lety z portugalsky mluvících zemí, USA, Velké Británie, Kanady, Venezuely, a Jižní Afriky. Lety za účelem repatriace portugalských občanu byly umožněny. Vláda rovněž uzavřela hranice se Španělskem, s výjimkou pohybu zboží a pracovních sil.

Přijatá vládní opatření se potkala s podporou dalších politických stran i veřejnosti, což ve spojení s centralizovaným zdravotnictvím v konečném důsledku pomohlo k jednoduššímu potlačení šíření nákazy v zemi.

COVID-19 způsobuje portugalské ekonomice závislé na cestovním ruchu a pohostinství obrovské škody. Vláda 18. března oznámila záchranný balíček ve výši 9,2 miliardy euro směřující na zvýhodněné půjčky a pozdější splatnost daní. Evropská komise schválila finanční pomoc ve výši 13 miliard euro směřující na hospodářské oživení Portugalska.

Navzdory probíhající pandemii se země nedočkala razantního poklesu zahraničních investic. Očekává se pokles ekonomiky o 8 % a nezaměstnanost 13,9 %. Pro udržení dosavadní úrovně spotřeby by lidé pracující z domova měli dostávat alespoň 66 % své mzdy (či minimální mzdu), na což z poloviny přispěje stát. Hlavním cílem je zabránění masivnímu propouštění.

Portugalsko 3. května zrušilo stav nouze a začalo s rozvolňováním restrikcí. V průběhu května se budou otevírat např. větší obchody, kavárny pro seniory nebo restaurace, a to za předpokladu dodržování bezpečnostních rozestupů a nošení roušek. Prioritou je zajištění bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků. V závislosti na aktuálním stavu okolo viru musí do 1. června zůstat zavřeny nákupní centra, bary, předškolní zařízení, kina nebo posilovny.

Portugalské kroky k potlačení šíření pandemie jsou mnohými experty oceňovány, avšak země měla obrovské štěstí v načasování šíření infekce na jejím území. K úspěšnému boji napomohla také politická jednota, jelikož opozice neprotestovala proti zavedeným opatřením.

Napsal Joseph Dillingham, Květen 2020.