Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

14. 6. 2016

Více o události

Institut pro politiku a společnost pořádal v úterý 14. června 2016 debatu z cyklu Klima na téma Bez vody nežiju! Moderátorem této debaty byl Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Hosty byli Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR, Marek Rieder, ředitel VÚT TGM, Jan Daňhelka, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu, Bohumír Janský, geograf a hydrolog z Přírodovědecké fakulty UK, Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a Ladislav Satrapa, vedoucí katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT.

Jaký je stav?

 • Doba vodního blahobytu v ČR skončila. V evropském měřítku je na tom ČR se zásobou vody poměrně špatně oproti například Slovensku.
 • Odborníci na problém klimatických změn, z nichž jsou povodně a sucho nejvýraznější, upozorňují již dlouho.
 • Problém sucha byl ale dlouho odsouván a neřešen.
 • Problémem je nedostatečná osvěta ohledně vody a jejích hodnotách.

Čeho se lze obávat ve spojitosti s vodou do budoucnosti?

 • Politického napětí
 • Válek o vodu
 • Migrace
 • Rozšiřování pouští
 • Změny poměru slané a sladké vody v oceánech

Jak problém řešit?

 • ČR je střechou Evropy a že je potřeba vodu zde zadržovat, jelikož jinak než ze srážek a sněhu vodu nezískáme.
  • Zadržování vody je možné díky stavbě přehrad, revitalizací mokřadů, tůní atd.
  • Velký potenciál pro zadržování vody má např. zemědělská půda.
  • Programy na zadržování vody jsou financovány ze stáního rozpočtu, ale také z příspěvků EU.
 • Musíme se s vodou naučit hospodařit.
  • Do budoucnosti je důležitá adaptace lidí.
 • Základem je stavba nových přehrad.
  • Do budoucna je naplánováno asi 65 nových nádrží; je ale rovněž důležité co nejdříve vybrat další vhodná místa a zajistit, aby se na těchto místech nepostavila nějaká jiná stavba.

Na co si musíme dát pozor?

 • Je potřeba se soustředit i na drobná opatření, například na obnovu vodních prvků jako jsou rybníky, mokřady, tůně atd.
 • Zásobování vodou díky nádržím je zajištěno dobře a občané většinou problém sucha nepocítí na rozdíl od průmyslu, který je z tohoto důvodu omezován.
 • Nejde jen o množství vody, ale také o její kvalitu.