Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá debatu na téma sucha a nedostatku vody.

Problém nedostatku vody, dříve tak příznačný pouze pro země vzdálené daleko na jih, se začíná plíživě projevovat i u nás. Dlouhodobá sucha, vyschlá koryta řek a popraskaná půda se stali součástí letních měsíců. Některé obce loni pocítily nedostatek pitné vody a některým továrnám hrozilo zastavení výroby. Mezi priority vládního kabinetu proto patří zavádění opatření, která by českou krajinu lépe ochránila před klimatickými extrémy, protože se počítá s tím, že podobný trend bude pokračovat i v dalších letech. Musí se změnit způsob hospodaření u zemědělců a lesníků na zemědělské a lesní půdě, klíčové je i  zavádění opatření, která by pro suchá období udržela vodu v krajině. Sucho může mít veliký socioekonomický dopad.

Voda bude v blízké budoucnosti patřit mezi nejcennější komodity na naší planetě, hovoří se dokonce o tom, že 21. století bude stoletím vody. Klimatické změny, které naši planetu dle vědců zasáhnou, povedou k tomu, že polovina zemského povrchu bude postižena katastrofálním suchem. Důsledkem pak bude hlad, masová migrace a zejména války o vodní zdroje.

Co nás čeká letos? Jak lze sucho a nedostatek vody dlouhodobě zlepšit a jakými prostředky? Jak se vyhnout válkám o vodu? Má Česká republika konkrétní hydro-diplomacii?

Řečníci:

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Jan Daňhelka, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu

Bohumír Janský, geograf a hydrolog, Přírodovědecká fakulta UK

Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy

Ladislav Satrapa, vedoucí katedry hydrotechniky, Fakulta stavební ČVUT

Debata se bude konat dne 14. června 2016 od 18:00 na palubě lodi (A)void Gallery kotvící na náplavce v těsné blízkosti Železničního mostu.

Debatu moderuje Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

VSTUP NA AKCI JE ZDARMA!