Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

22. 11. 2021

Více o události

Institut pro politiku a společnost zorganizoval pracovní snídani na téma „Budoucnost dopravy. Jak se budeme pohybovat ve městech?“, která proběhla 16. 11. 2021 v Praze. Řečníky byli Soňa Stloukalová, předsedkyně asociace Mobilní Česko, Vít Sedmidubský, vedoucí oddělení dopravní politiky a čisté mobility Odboru strategie Ministerstva dopravy, Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a Jakub Geršl, zástupce společnosti GoDrive. Moderátorem akce byl Martin Kolovratník, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Hlavním problémem městské mobility je, že lidé stále preferují vlastnictví osobních automobilů,” řekla Soňa Stloukalová. Auta neefektivně zabírají městský prostor, který by mohl být využit jinak. Dalším problémem je znečištění životního prostředí. Řešením je snížit potřebu vlastnictví auta, k tomu je ale potřeba nabídnout lidem lákavou alternativu.

Vít Sedmidubský podotkl, že s touto iniciativou přišla Evropská komise již před deseti lety. Připravit plán udržitelné městské mobility je sice časově velmi náročné, v České republice ale o to zájem ze strany velkých měst je. Prvním krokem je tzv. koncept měst krátkých vzdáleností, kde jsou všechny životní potřeby ve vzdálenosti 15 minut chůze od bydliště. Zde by se mohla uplatnit mimo jiné sdílená kola. Druhým krokem je podpora městské hromadné dopravy v kombinaci s aktivní mobilitou – např. jízda na kole a pěší chůze. Třetím krokem je udržitelnost současné mobility s ohledem na životní prostředí – vytváření dobíjecích míst, zavedení elektrických trolejbusů apod. Posledním krokem je úprava veřejného prostoru s cílem zvětšit plochu pro život, např. zavedení více obytných zón. Otázkou je, zda by tyto změny měly být uzákoněny, nebo by měly být na dobrovolné bázi. „Převládá názor, že by změna měla být na samotných městech,“ řekl.

„Spousta informací o dopravě, se kterými Magistrát hl. m. Prahy pracuje, často nezaznívají na veřejných debatách. Kvůli tomu potom vznikají kontroverze z pohledu veřejnosti,“ řekl Jaroslav Mach. Politické rozhodování také často není v souladu s koncepčními plány měst. Ne vždy se schválené opatření podaří prosadit do realizace, což vede k celkovému zpomalení městského rozvoje.

Skvělou možností dopravy jsou dnes sdílené jízdy. Jakub Geršl podotkl, že by do budoucna měla být lepší zpětná vazba Magistrátu města České Budějovice (GoDrive působí v ČB) a upozornil na důležitost společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Situaci rovněž proměňuje pandemie covid-19. Preferenci individuální dopravy a spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, kdy se města snažila občanům nabídnout dopravní alternativy, lze podle Stloukalové považovat za pozitivní. Rizikem pro soukromé dopravní společnosti je naopak obrovský propad odvozů autem. Např. firma Bolt se kvůli propadu o 80% musela orientovat na jiné aspekty svého působení, jako je dovážení jídla.

Podle Sedmidubského byl v době pandemie zaznamenán trend aktivní mobility, prohloubila se ovšem nedůvěra v městskou veřejnou dopravu. Tato nedůvěra měla dopad na tržby, což dále ovlivňuje např. kvalitu služeb. Dalším rizikem jsou změny v různých odvětvích městské logistiky.

„Jednoznačnou výhodou bylo snížení zatížení veřejného prostoru,“ řekl Jaroslav Mach. S tím je spojený i rozvoj elektronických služeb, který mám velký potenciál i do budoucna. V době pandemie byl zaznamenán nárůst dovozových služeb, který je potřeba řešit. Tento trend totiž s sebou nese velkou zátěž v rámci logistiky a celkového systému.

Jakub Geršl dodal, že během uzávěr došlo krátkodobě ke snížení používání vozů. Po rozvolnění ale GoDrive zaznamenalo velký zájem ze strany veřejnosti.