Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci s asociací Mobilní Česko pracovní snídani "Budoucnost dopravy. Jak se budeme pohybovat ve městech?", která se uskuteční v úterý 16. listopadu 2021.

Málokteré odvětví prochází tak zásadní změnou jako právě oblast mobility. Sdílená ekonomika, digitalizace a důraz na udržitelnost vytváří permanentní tlak na zefektivnění přepravy a využívání dopravních prostředků. Patrně nejvíce viditelný je tento trend ve větších městech, v nichž lze využívat nejrůznější sdílené dopravní prostředky, jako jsou kola, koloběžky, skútry nebo auta. Jejich obliba mezi obyvateli roste, a to zejména díky své jednoduchosti a úspoře času, které přinášejí. V následujících letech se tak bude odehrávat změna paradigmatu, kdy vlastnění vozu nebude základní potřebou pro život ve městech. Mobilita jako služba je koncept, který může změnit současný pohled na fungování dopravy. Na druhou stranu je však nutné také zmínit, že s rychlým vzestupem těchto služeb jsou spojeny také mnohé výzvy, s nimiž se musí města a stát vypořádat, jako například vhodné legislativní ukotvení.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti městské mobility a jak městskou mobilitu změnila pandemie? Je sdílená mobilita budoucnost českých měst? Co nejvíce v oblasti dopravy trápí česká města a jak jim mohou nové služby pomoci situaci zlepšit? A mají vůbec obce a stát partnera ze sektoru sdílených dopravních prostředků, se kterým by mohli jednat?

Vystoupí:

  • Soňa Stloukalová, předsedkyně, asociace Mobilní Česko
  • Vít Sedmidubský, vedoucí oddělení dopravní politiky a čisté mobility Odbor strategie Ministerstva dopravy, Ministerstvo dopravy
  • Jakub Geršl, GoDrive
  • Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, Magistrát hl. m Prahy

Moderátorem akce je Martin Kolovratník, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Akce pouze pro zvané. Spolupořadatelem je asociace Mobilní Česko