Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

29. 2. 2024

Více o události

V úterý 27. února 2024 pořádal Institut pro politiku a společnost on-line debatu na téma „Důsledky zelených regulací pro evropský průmysl.“ Pozvání do této debaty přijali Martin Kolovratník, místopředseda hospodářského výboru a poslanec Parlamentu České republiky, Václav Lebeda, vedoucí tiskové sekce a tiskový mluvčí v Zastoupení Evropské komise v České republice, Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a za Ministerstvo životního prostředí náměstek člena vlády Eduard Levý. Debatu moderoval Jan Bouček.

V rámci naší debaty vyzdvihl Václav Lebeda potřebu předvídatelnosti onoho regulovaného prostředí v podmínkách Zelené dohody. Zároveň uvedl tři nejpalčivější problémy pojící se k aktuálnímu dění, tedy vysoké ceny energií, nekalá soutěž ze strany třetích zemí a dále specifické výzvy pro daná odvětví (zdlouhavá povolovací řízení, přístup k surovinám či kvalifikovaná pracovní síla). Lukáš Kovanda zmínil, že je důležité skloubit snahu ochránit životní prostředí s tím, co si může ekonomika dovolit. V případě, kdy budou zelená opatření příliš sociálně zatěžující, může dojít k negativním dopadům na konkurenceschopnost a tím dokonce k zvýšení podpory antisystémových stran. Eduard Levý zmínil důležitost uvědomění, že Evropa je nejrychleji otupujícím se kontinentem. Podle názoru Eduarda Levého si je také Evropská unie vědoma, že je nutné restrikce doplnit pozitivní motivační složkou. Martin Kolovratník nastínil obavy z cesty, jakou jsou naplňovány myšlenky samotného Green Dealu. Zmínil zejména problematiku rostoucí ceny emisních povolenek a to, že on osobně jako místopředseda hospodářského výboru bohužel nepozoruje výraznou snahu o pozitivní motivaci. Rovněž doufá, že volby do Evropského parlamentu přinesou více pragmatismu, více selského rozumu, abychom životnímu prostředí pomáhali, ale aby to nezůstalo pouze na Evropě a byla nastavena rozumná trajektorie.

Lukáš Kovanda uvedl, že v rámci konkurenceschopnosti a zavádění příliš ambiciózních zelených agend si pod sebou Evropa řeže větev. Čína a Spojené Státy rovněž činí kroky vstříc zelenější budoucnosti, avšak uvážlivěji a více koordinovaně s reálnými ekonomickými cíli. Eduard Levý navázal na slova Lukáše Kovandy a Martina Kolovratníka a potvrdil, že Evropa v globálním měřítku představuje malý segment, zhruba 7 % (pozn. moderátora – globální produkce skleníkových plynů), avšak je dle něj je nutné mít nastaveny cíle ambiciózně. Václav Lebeda upozornil, že tvrzení, podle kterých si evropský úředník od stolu vymyslí něco na českého sedláka či průmyslníka, nejsou správná. Martin Kolovratník souhlasně doplnil pana Lebedu a dodal, že nejde o rozhodnutí cizích, zlovolných úředníků daleko od nás, ale jedná se o politická a kolektivní rozhodnutí. Na závěr také doplnil, že pokud vidíme problémy, je třeba přijmout politické rozhodnutí a například emisní povolenky na bydlení zatím nezavádět.