Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

5. 4. 2023

Více o události

Institut pro politiku a společnost uspořádal 4. dubna pracovní snídani na téma „Malé a střední podniky jako pilíř ekonomiky budoucnosti“. Hlavními řečníky akce byli Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, Markéta Přenosilová, Startup Europe Ambassaros a adviser společnosti CzechInvest a Chairwoman of the Presidency Board v Europe Startup Nations Alliance, Ladislav Minčič, poradce prezidenta a ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory a Evžen Reitschläger, člen dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

V České republice existují asi tři miliony ekonomických subjektů, z nichž je přibližně 53 % aktivních. Zásadní ovšem je, že pouze 0,15 % tvoří velké firmy. Jinými slovy, v České republice představují malé a střední podniky 98,85 % všech aktivních ekonomických subjektů, přičemž tyto podniky se podílejí přibližně 56 % na HDP. V sousedních zemích jsme na velmi podobných číslech,” poznamenal na úvod debaty Ladislav Minčic z Hospodářské komory. Minčic dále upozornil na klíčovou roli EU, která by měla být nápomocná malým a středním podnikům v transformaci k vyšší udržitelnosti a dodržení závazku ve spojitosti s Green Dealem.

Právě opatření, která ve vztahu k malým a středním podnikům chystá EU, představila poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Ta upozornila na nutnost nalezení kompromisu v cestě za klimatickou neutralitou a udržení konkurenceschopnosti evropských podniků. „Shodneme se na tom, že transformace směrem k vyšší udržitelnosti je správná. Je ale potřeba se bavit o tom, jak vykompenzovat velké zelené ambice konkrétní pomocí malým a středním podnikům.” V této cestě má pomoci Zelený průmyslový plán pro Evropu, který nedávno předložila Evropská komise. Martina Dlabajová současně nastínila podobu očekávaného SME „Reliaf Package,” neboli balíčku úlev pro malé a střední podniky. Ten by měl přispět nižší byrokratické zátěži a zavést tzv. poradce pro udržitelnost, kteří by měli pomoci podnikům vypořádat se se zelenou a digitální transformací.

Na nadměrnou byrokratickou zátěž, se kterou se malé a střední podniky potýkají, upozornila i Markéta Přenosilová z CzechInvest. Podle ní spočívá zásadní problém v nejednotnosti pravidel, která panují napříč Evropou. Kvůli těmto nedostatkům je pak Evropa jako celek méně konkurenceschopná. Je proto potřeba ideálně sjednotit v rámci Evropské unie pravidla, která se týkají malých a středních podniků.

Zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger nastínil situaci, ve které se nacházejí české firmy. Jak covidové období, tak i krize v důsledku války na Ukrajině značně komplikovaly a stále komplikují provoz malých a středních podniků. Podle Reitschlägera firmy v současné době často nejsou v situaci, kdy by mohly investovat do inovací a do transformace vedoucí k vyšší udržitelnosti. „Firmy musí mít v prvé řadě stabilní finanční zázemí, a pak teprve přemýšlet o tom, jak se s rozumnými finančními náklady posouvat dál,” uvedl a dodal, že ačkoliv dotace nejsou dlouhodobým řešením. V této době mohou být správným řešením, jak firmám pomoci.

Závěrem debaty se řečníci shodli na klíčové roli malých a středních podniků nejen v České republice, ale potažmo v celé Evropě. Jedním z hlavních současných problémů je nadměrná administrativní zátěž, se kterou se podniky potýkají. Kromě toho je nutné také sjednotit předpisy. Požadavky vyplývající z Green Dealu dopadají na malé a střední podniky výrazněji než na velké firmy. Z tohoto důvodu je potřeba se bavit o možných úlevách a finanční podpoře, které usnadní malým a středním podnikům přechod k udržitelnosti, aniž by byla ohrožena jejich samotná existence.