Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani na téma "Malé a střední podniky jako pilíř ekonomiky budoucnosti".

Evropský průmysl prošel v uplynulých měsících několika zatěžkávacími zkouškami spojenými zejména se šířením viru Covid-19 a dopady války na Ukrajině. V reakci na protekcionistická opatření některých globálních ekonomik v čele s USA nebo Čínou je jednou z priorit EU v oblasti obchodu zvýšit konkurenceschopnost svých průmyslových odvětví na celosvětové úrovni a současně i jejich autonomii a odolnost vůči krizím. Evropské průmyslové podniky se mají stát lídry v digitální oblasti, přinášet inovace a urychlit přechod ke klimatické neutralitě. V nové průmyslové strategii EU musí hrát klíčovou roli také malé a střední podniky, o které se evropská ekonomika opírá, ale jejich široký potenciál stále zdaleka ještě plně nevyužívá.

Jak tento potenciál rozvinout a lépe využít? Na jaké změny v souvislosti s novým kurzem průmyslové politiky EU se musí evropské i české malé a střední podniky připravit? Přinese Průmyslový plán EU Zelené dohody slibované příležitosti pro evropské podniky? Nepřispěje naopak ke snížení jejich konkurenceschopnosti? Co bude znamenat pro malé a střední firmy v ČR? A co mohou tyto podniky očekávat od připravovaného balíčku úlev (SME „Relief Package“), na kterém pracují unijní instituce?

Potvrzení řečníci:

  • Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament
  • Ladislav Minčič, poradce prezidenta a ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora
  • Evžen Reitschläger, člen dozorčí rady, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Markéta Přenosilová, Startup Europe Ambasador, CzechInvest; Chairwoman of the Presidency Board, ESNA

Moderátorem je ekonom Martin Zeman z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Akce pouze pro zvané.