Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

4. 6. 2018

Více o události

Institut pro politiku a společnost uspořádal dne 31. května 2018 pracovní snídani s Vladimírem Dzurillou, zmocněncem pro IT a digitalizaci vlády ČR. Vladimír Dzurilla představil plán na digitalizaci jednotlivých sektorů vlády, objasnil koncept digitalizace Česka. Taktéž objasnil aktivity Společnosti 4.0. a s tím související zefektivnění vztahu zákazník-výrobce-dodavatel. Dalším z hostů byl Miroslav Lukeš, který je ředitelem MasterCard pro ČR, SR a Rakousko. Akci moderoval Jan Klesla, komentátor Lidových novin.

Úvod patřil Vladimíru Dzurillovi, který začal debatu představením 3 pilířů konceptu vize eGovernmentu. První pilíř “Česko v Digitální Evropě“ má dva hlavní cíle, z nichž první je institucionální zajištění koordinace a financování implementace vládní koncepce, jejíž náplní je vytvoření pracovní platformy, prostřednictvím které bude zajištěna efektivní koordinace pozic a aktivit ČR.  Další z podcílů této koncepce je posílení vyjednávací autority ČR směrem k EU a prozkoumání možnosti využití centrálního řešení eSbírka/eLegislativa jako nástroje pro řízení procesu tvorby legislativy. Druhý hlavní cíl je zajištění zapojení českých firem a občanů do komunikace o aktuálních tématech a příležitostech v digitální agendě EU.

Druhý pilíř “Informační koncepce ČR” se zabývá online službami, klade se důraz na digitálně přívětivou legislativu, celkové digitální prostředí, rozvoj státních zaměstnanců a centrální koordinace informačních a komunikačních technologií. Informační koncepce ČR si klade za cíl pozitivně rozvinout několik oblastí, které povedou k vytvoření uživatelsky přívětivých online služeb pro občany a firmy. Aby takovéto prostředí mohlo vzniknout, je podle pana Dzurilly důležité, aby se aktivně prosazovat digitálně přívětivou legislativu. Pak je taky hodně důležité zefektivnění a centrální koordinace informačních a komunikačních technologií veřejné správy, hlavně kvůli co nejmenší časové prodlevě. Neméně důležitý atribut eGovernmentu je zvýšení kapacity a kompetence zaměstnanců ve veřejné správě. Společnost 4.0 jako poslední pilíř celku je inovativní aspekt Digitálního Česka, kde se mění způsoby práce, vzdělávání, komunikace, zábavy a podnikání. Ve společnosti 4.0 jsou lidé připraveni na nové výzvy a jsou vždy o krok napřed.

Na projektu Digitální Česko pracuje taky hodně profesionálních dobrovolníků s velkou vášní a zapálením pro věc, objasnil Vladimír Dzurilla. Všichni profesionálové jsou rozdělení do týmů a jednotliví lídři mají na starosti jeden aspekt digitalizace.  Každý jeden lídr připravuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, které dávají do takzvané road mapy, která slouží jako propojení vizí a cílů mezi jednotlivými rezorty vlády a týmů digitálního Česka. Za každý jeden výbor, který se zabývá jistým aspektem digitalizace Česka zodpovídá nějaká konkrétní osoba. Jednotlivé výbory mohou být osloveny českými europoslanci, a tak se lze jednoduše domluvit na vytvoření a implementaci konkrétní potřebné regulace. Momentálně výbory pracují dohromady na asi 40 projektech, pro jednotlivé rezorty vlády. V rámci centrálního IT je to například e-justice, registry 2.0, pro ministerstvo dopravy například digitalizace systému na řidičské průkazy. Řidiči by měli v budoucnu dostávat notifikace o vyhotovení jejich řidičáku nebo také o pokutových bodech.

Miroslav Lukeš na otázku moderátora „jak zvyšovat povědomí Česka o digitalizaci?” odpověděl, že stát by měl v první řadě tlačit na soukromé firmy, aby trh sám našel řešení na problémy, se kterými se potýká. Stát by měl na vše dohlížet a jít příkladem. „Digitalizace by se měla stát novým standardem pro státní správu,“ prohlásil pan Lukeš. Jako místo pro zlepšení vidí Miroslav Lukeš efektivitu a fungování veřejné správy. “Když například nastane situace odcizení nebo ztráty volebního průkazu, stát není schopen takový problém v krátkém čase efektivně řešit. V soukromém sektoru by byl obdobný problém vyřešen za pár hodin.”

V závěru se moderátor dotázal na největší překážky na cestě k digitálnímu Česku. Vladimír Dzurilla odpověděl, že velkou bariérou je nestálost prostředí. Když se vystřídá vláda, může dojít k zrušení projektu, který běží už 3 roky. Řešením by bylo zaručení jisté kontinuity – schválení klauzule o nezávislosti tohoto projektu na momentálním politickém dění. Na stejnou otázku Miroslav Lukeš odpověděl, že vidí jako překážku vnímání digitalizace českou společností. Je proto zapotřebí práce s veřejným míněním – „novináři musejí pochopit kam Česko směruje a náležitě o tom informovat širší veřejnost.”