Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

10. 11. 2015

Více o události

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Českou spořitelnou pořádal ve čtvrtek 10. listopadu 2015 veřejnou debatu na téma Situace na českém pracovním trhu. Pozvání k vystoupení pozvali Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně v Zastoupení Evropské komise, Dáša Divišová, projektová manažerka Nadace Depositum Bonum, Tomáš Kozelský, manažer EU Office/Knowledge centra České spořitelny a Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu a bývalá ministryně školství. Debatu moderovala Šárka Prát, ekonomka a projektová manažerka Institutu.

Debata se na začátku nesla ve velmi pozitivním duchu. Tomáš Kozelský hovořil o pozitivní situaci na českém pracovním trhu, která se odvíjí od rostoucí ekonomiky. Česká republika se může pyšnit druhou nejnižší nezaměstnaností v EU, nižší má už jen Německo. Pavlína Žáková kladnou zprávu doplnila také o předpověď nadále klesající míry nezaměstnanosti, a to i přesto, že se předpokládá propad růstu ekonomiky. Česká republika se navíc může dle dat Žákové chlubit vysokou mírou zaměstnanosti žen, která je třetí nejvyšší v EU.

Po pozitivním úvodu však již došlo na černější scénáře. Panelisté hovořili o produktivitě práce, která je v Česku podprůměrná. Ocitáme se až na 19. místě mezi zeměmi osmadvacítky. Od toho se také odvíjí hodinové náklady práce, ve kterých můžeme sledovat propastné rozdíly mezi východem a západem. Dle Žákové si však ČR nemůže dovolit mít vyšší mzdy při této produktivitě. Miroslava Kopicová na debatu navázala tvrzením, že jsme stále jednou z nejlevnějších pracovních sil v Unii, což je z dlouhodobého hlediska velmi nevýhodné. Jedním z důvodů jsou nelukrativní investice, které do Česka přicházejí, ale jde také o odliv kvalifikovaných pracovníků, které zde nic nedrží. Problémy jsou především v IT a technických oborech.

Všichni panelisté se přitom shodli, že jedním z problému, ale také možným řešením, je vzdělávání. Česko se totiž potýká s nabídkou pracovníků, která vůbec neodpovídá poptávce pracovního trhu. Dáša Divišová potvrdila, že ekonomika a vzdělání spolu velmi úzce souvisí. Vzdělání je třeba řešit (minimálně) ze dvou směrů. Zaprvé je třeba zvýšit prestiž, podporu a motivace učitelů. Zadruhé je třeba vzdělávat (vychovávat) samostatné, kreativní děti, které jsou schopny logicky a kriticky myslet a přizpůsobit se změně. Systém školství, který by měl být dle Divišové více řízen a plánován, by u malých dětí měl reagovat na dlouhodobé cíle ekonomiky, u studentů, kteří budou v brzké době absolvovat, by naopak měl reagovat na krátkodobé zájmy.

Dalšími tématy debaty byly rekvalifikace, demografické problémy budoucnosti, zaměstnávání cizinců (především ve vyšších kvalifikacích) a připravovaný projekt Průmysl 4.0. Institut pro politiku a společnost s Českou spořitelnou spolupracuje dlouhodobě. Další společnou debatu, tentokrát na téma Efektivní využívání energie a odpadů v podnikatelské sféře můžete navštívit 24. listopadu. V roce 2016 chystá Institut sérii debat a konferencí o vzdělávání.