Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

16. 3. 2016

Více o události

Institut pro politiku a společnost společně s Platformou pro sociální bydlení pořádal v rámci European Habitat ve středu 16. března 2016 debatu na téma Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení. V panelu zasedli Jan Němec (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), Štěpán Ripka (platforma pro sociální bydlení), Vít Lesák (Centrum sociálních služeb, Brno) a Magdaléna Opletalová (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Diskusi moderovala Marie Bílková (Ministerstvo financí České republiky).

Sociální bydlení je velké téma, které stojí stát na dávkách 13 miliard ročně. Současná vláda se proto tomuto tématu věnuje. Michal Němec potvrdil, že strategický plán vlády je již ve finální podobě a čeká se na schválení v Poslanecké sněmovně. Plán má tři základní body, a to (1) soudržná a zdravá metropole, (2) prosperita a (3) konceptuálně plánovaného bydlení. Pod těmito hesly se skrývají důležité body k řešení, např. podpora rodin, nová koncepce bytové politiky, dostupné bydlení a efektivní správa obecného bytového fondu a v neposlední řadě sociální začleňování.

Je třeba zvýšit počet sociálních pracovníků a zabezpečit jejich vzdělávání a zavést systém intervence. Magdalena Opletalová uvedla, že v prvenci se dle sociálních pracovníků osvědčuje depistáž a poradenství. Uvedla také, že plán by měl obsahovat posílení práv měst a obcí při realizaci sociálního bydlení, zejména ohledně přístupu k finančním prostředkům.

Problematická jsou obecně velká města a přirozeně tedy hlavně Praha, kde jsou náklady na bydlení vyšší až o 1/3 v porovnání se zbytkem České republiky. Důsledkem nedostatku obecných bytů a neadekvátní nabídky nízkoprahových bytů je mj. i 9 500 lidí bez domova v hlavním městě (údaj dle Ministerstva práce a sociálních věcí). Dalších 10 500 osob je bezdomovectvím ohrožena. Michal Němec hovořil o zdravotní a ošetřovatelské péči, které zřídila Praha pro lidi bez domova, a Sociální bytový rozvojový fond, ve kterém je 1,7 biliónů korun na řešení tohoto palčivého tématu. Město v současné době usiluje také o pilotní projekt Housing first, který má bezdomovectví řešit a o situaci informovat veřejnost.

Vít Lesák představil podobné projekty v Brně, druhém největším městě republiky, které bezdomovectví také trápí. Klíčem je 746 neobydlených bytů, které město vlastní. Plánem je zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova a změna pravidel přidělování bytů. Podobně jako v Praze, i v Brně se řešení bezdomovectví zabývají projekty Rapid re-housing, Housing first Prostupné bydlení