Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost společně s Platformou pro sociální bydlení organizují v rámci mezinárodní konference HABITAT III workshop Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení.

Bezdomovectví je globální fenomén – více než miliarda lidí žije v nevyhovujícím bydlení a přes 100 milionů zcela bez domova. Přístupy k řešení bezdomovectví se liší – bezdomovectví bývá přehlíženo, často se politiky zaměřují na pouhé udržování situace v určitých mezích, ale čím dál více politik se začíná zaměřovat na jeho přímé ukončování. Posledních 20 let se začaly rozvíjet a evaluovat inovativní přístupy ukončování bezdomovectví – zejména přístup „bydlení především“ se ukázal jako velmi efektivní napříč cílovými skupinami i různými lokálními kontexty. Přes jeho úspěšné rozšíření v řadě zemí panuje stále skepse mezi některými politiky, provozovateli i akademiky. Ukazuje se však, že inovativní přístupy k řešení bezdomovectví se nejlépe šíří na místní úrovni, kdy si města mezi sebou vyměňují zkušenosti a zasazují programy založené na bydlení v bytech do koordinovaných systémů, které dokáží transparentně vykazovat míru ukončování bezdomovectví v čase.

Cílem tohoto semináře bude sdílet zkušenosti s inovativními přístupy k ukončování bezdomovectví z pohledu dvou největších českých měst. Brno a Praha představí své strategické dokumenty týkající se řešení bezdomovectví a v dialogu se zástupci vlády budou hledat možnosti, jak by jejich lokální snahy mohly být podpořeny národní legislativou.

V panelové diskusi vystoupí:

Jan Němec, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Štěpán Ripka, platforma pro sociální bydlení

Vít Lesák,  Centrum sociálních služeb, Brno

Magdaléna Opletalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Diskusi bude moderovat Marie Bílková, Ministerstvo financí České republiky

Workshop proběhne ve středu 16. března 2016 od 12:30 do 14:00  v Kongresovém centru Praha (5. května 65 , 140 21 Praha 4) v místnosti Meeting Hall I.

Prezentace:

1_Michal Nemec_IPR

2_Vít Lesák_Centrum sociálních služeb, Brno

3_Ripka_Platforma pro sociální bydlení

4_Magdaléna_Opletalova_MFCR