Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

16. 2. 2017

Více o události

Institut pro politiku a společnost uspořádal 16. února 2017 šestou debatu z cyklu Vzdělávání na téma “Zanikne škola tak, jak ji dnes známe?” Pozvání přijali Zuzana Nehajová (Ernst & Young), prof. Milan Hejný (zakladatel H-mat), Ondřej Neumajer (konzultant vzdělávání, lektor, didaktik), Pavel Kraemer (ředitel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání) a Vít Beran (ředitel ZŠ Kunratice). Debatu moderovala Dáša Divišová, projektová manažerka Nadace Depositum Bonum a členka pracovní skupiny Vzdělávání při Institutu pro politiku a společnost.

Nejen v České republice roste popularita tzv. alternativních škol. Jsou charakterizovány alternativními metodami v organizaci výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse či problémových úkolů. Roste také zájem o domácí vyučování. Proč?

 • Tak jako se vyvíjí společnost, vyvíjí se také škola a požadavky, které na ni máme.
 • Společnost se ale vyvíjí mnohem rychleji – školství je jedna z nejstabilnějších institucí, dalo by se říci, že v současné době je konzervativním elementem společnosti.
 • Globální svět prožívající digitální revoluci má na lidi nové požadavky, o kterých se předpokládá, že je naučí právě škola.
 • Klasické školy neumí na inovace a změny rychle reagovat. Otevírá se proto prostor pro alternativní školy a metody, které reagují na nové poptávky.

Zanikne proto škola tak, jak ji dnes známe?

 • Škola nezanikne, ale bude se muset transformovat, jinak nebudeme schopni držet krok s jinými společnostmi, být konkurenceschopní.
 • Transformace znamená stanovení nových cílů a jejich plnění novými metodami (nejde jen o reformu).
 • Transformace musí být založena na predikci nových cílů.
 • Transformace bude úspěšnější u škol, které se již nyní snaží se změnám přizpůsobovat.

Jaké jsou podmínky úspěšné transformace?

 • Zapojení žáků, rodičů, učitelů, ředitelů, odborníků i politiků.
 • Vzájemná spolupráce a komunikace.
 • Umět se učit se od sebe navzájem.
 • Skvělí učitelé.
 • Nutnost experimentů a hledání – nové předměty, integrace, důraz na tzv. soft skills.
 • Zapojení nových technologií.
 • Duální vzdělávání.

Jaká je vize transformované školy?

 • Děti mají radost z učení, učí se naplno – jsou motivované.
 • Škola učí hodnotám, toleranci, hrdosti a zodpovědnosti.
 • Dobré vztahy mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a učitelem. K tomu je zapotřebí týmová práce.
 • Dobří učitelé, které svou práci vnímají jako povolání a cítí mravní odpovědnost za své žáky, za jejich životy a budoucnost
 • Učení skrze experimenty, poznávání a hledání.
 • Do procesu učení se zapojuje celá komunita. Děti jsou zapojení do vedení školy.

Jaké jsou cíle dobré školy?

 • Mravnost
 • Schopnosti (komunikace, práce v týmu, vedení atp.)
 • Znalosti

Dnes se zaměřujeme na znalosti, protože neumíme zkoušet a hodnotit mravnost a schopnosti. Propadli jsme kvantování, ale měřitelné cíle ochuzují školu a její roli. Musíme začít hodnotit to, co je a bude v životě skutečně důležité. Musíme investovat do ducha školy (skrze pedagogické fakulty). Cílem je radost z radosti jiného člověka, na které se já podílím (seberealizace).

Co pro to musíme udělat?

 • Mít informace – vědět, co je kvalitní učitel a výuka, a požadovat to.
 • Být občansky angažovaní.
 • Přinutit politické strany, aby věnovaly vzdělávání pozornost.
 • Jít volit.