První případ COVID-19 byl ve Španělsku potvrzen 31. ledna 2020 v městečku La Gomera na Kanárských ostrovech. Genetické testování naznačuje, že virus ve Španělsku cirkuloval již v únoru u mnoha různých osob z jiných zemí. Od 10. března byly zrušeny všechny přímé lety z Itálie a o dva dny později také z Maroka. Španělské hranice se zavřely o šest dni později a vstup do země byl povolen pouze občanům a rezidentům této země. Začátek nouzového stavu a všeobecné karantény byl vyhlášen 14. března s cílem řídit zemi ve zdravotní krizi způsobené COVID-19. Původně měl tento stav platit 15 dnů, avšak později byl parlamentem 4x prodloužen, v posledním případě do 24. května.

Vzhledem k decentralizovaně orientovanému politickému a administrativnímu uspořádání Španělska provedly první restriktivní opatření regionální vlády (autonomní společenství). Baskicko vyhlásilo stav zdravotní nouze 13. března. Murcia omezila pohyb půl milionu lidí podél pobřeží, Extremadura uvalila karanténu na oblast Arroyo de la luz, Madrid se 9. března rozhodl uzavřít bary, terasy, školy a univerzity. Několik regionálních vlád, např. Katalánsko nebo Baleárské ostrovy, se rozhodlo obrátit na španělského premiéra s požadavkem na uzavření letišť a dalších rizikových tras, ze kterých by se mohla šířit infekce.

Vyhlášení stavu nouze omezilo svobodu pohybu, jelikož občané mohli ven pouze v nezbytně nutných případech: nakoupit potraviny, využit zdravotnických služeb, cestovat do práce, pomoci starším nebo jít do banky. Veškerá aktivita škol a univerzit byla přesunuta do online prostředí. Byly uzavřeny muzea, archivy, knihovny, hotely, památky, kostely a zakázány různé druhy festivalů a sportovních akcí. Restauracím byl umožněn pouze rozvoz jídel. Španělský parlament zastavil na 15 dní svou činnost, bylo uzavřeno 69 věznic v zemi. Bylo zakázáno mnoho oblíbených folklórních akcí, jako např. Sevilský dubnový veletrh.

Premiér Sanchéz oznámil  17. března vznik balíčku ve výši 200 miliard euro na záchranu ekonomiky, což je ekvivalent 20 % španělského HDP. Tento balíček zahrnuje např. moratorium na splácení hypoték, zmírnění pravidel u plateb za sociální zabezpečení, půjčky na zajištění likvidity malých a středních podniků, financování výzkumu vakcíny proti COVID-19 a zefektivnění systému dočasného přerušení pracovních smluv (ERTE). Od 28. března do 13. dubna bylo zakázáno provádět zbytnou pracovní činnost. Postiženým zaměstnancům byla poskytnuta placená dovolená. Počty nakažených a mrtvých sice začaly klesat, avšak stále je doporučováno pracovat online ze svých domovů.

Nošení roušek není povinné, je však silně doporučeno. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo nákup 540 000 testů, z čehož již minimálně 350 000 bylo provedeno. Přesnost těchto testů byla pouze 30 %, a proto se s jejich používáním muselo přestat. Kvůli nedostatku zdravotnických pomůcek bylo 5 400 zdravotníků pozitivně testováno na virus a posláno ihned do domácí karantény. Úroveň španělské zdravotní péče se po krizi v roce 2008 výrazně snížila: výdaje na zdravotní péči byly omezeny na 5,9 % španělského HDP ve srovnání s průměrem 7,4 % v Evropě. Výsledkem privatizace mnoha zařízení bylo zanedbání péče v některých těchto střediscích, která byla koronavirem silně zasažena. Pozitivními zprávami v této těžké době byly např. pomoc České republiky, v podobě zaslání 10 000 ochranných obleků a 90 respirátorů nebo přestavění madridského prostoru IFEMA na provizorní nemocnici pro pacienty nakažené COVID-19. V současnosti je distribuován sérologický test k detekci protilátek ve španělské populaci a odhadu rozsahu krize.

První rozvolňování restrikcí bylo provedeno v podobě umožnění volného pohybu dětí do 14 let v doprovodu rodičů v čase 9:00 – 21:00, a to od 26. dubna. O dva dny později španělský premiér oznámil plán postupného, koordinovaného a asymetrického rozvolňování (podle regionů). Vývoj v každé provincii bude hodnocen po dvou týdnech, po kterých bude umožněno buďto další rozvolnění, nebo naopak zákaz přechodu do další fáze. Mobilita mezi provinciemi a ostrovy nebude povolena do doby dokončení všech fází.

Fáze vypadají následovně:

Fáze 0 – záčátek od 4. května

 • Znovuotevření malých podniků, jako jsou restaurace (pouze prodej z okénka) a služby, u kterých se provádí rezervace (knihkupectví, kadeřnictví atd.)
 • Individuální hodiny a tréninky pro hráče sportovních federací

Fáze 1 – začátek nejdříve od 11. května

 • Částečně otevření dalších malých podniků, za předpokladu dodržení přísných bezpečnostních podmínek
 • Otevření hotelů, kaváren a restaurací v jejich venkovních sekcích s využitím kapacity do 30 %
 • Mobilita v provinciích – návštěvy přátel a rodin v malých skupinkách
 • Otevření náboženských míst

Fáze 2

 • Ubytovny mohou otevřít své jídelny s využitím kapacity do 30 %
 • Školy garantují své otevření pro děti, jejichž rodiče musí chodit do práce
 • Školy se otevřou pro studenty, kteří musí dokončit přijímací zkoušky na univerzity
 • Zmírnění omezení pro sportovce
 • Kulturní akce je možné organizovat s < 50 osobami v interiérech, < 400 osobami ve venkovních prostorách
 • Kina a divadla jsou otevřena s využitím kapacity do 30 %

Fáze 3

 • Kina a divadla jsou otevřena s využitím kapacity do 50 %
 • Všeobecná mobilita je povolena, ve veřejné dopravě je doporučeno nosit roušky
 • Kapacita obchodů a dalších veřejně přístupných podniků je omezena do 50 % kapacity

Pokud bude vývoj šíření nákazy pod kontrolou, mohou provincie do konce června dosáhnout uvolnění většiny restrikcí. U Madridu a Barcelony bude proces rozvolňování pravděpodobně trvat o něco déle.

Napsala Cecilia Cavero Sánchez, Květen 2020.