Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení, o kterých se mluví. Na této stránce naleznete tiskové zprávy z vybraných akcí. Nenašli jste v tiskové zprávě to, co jste hledali? Podívejte se na nejbližší akce, které pořádáme, a kontaktujte našeho PR specialistu, který Vám pomůže zprostředkovat rozhovor na akci s našimi vystupujícími.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

TISKOVÁ ZPRÁVA (PDF)

Institut pro politiku a společnost zorganizoval 29. září pod záštitou společnosti Microsoft pracovní snídani na téma Kybernetická bezpečnost a kriminalita v ČR. Hlavními řečníky byli Robert Králíček, poslanec Parlamentu České republiky, Dalibor Kačmář, ředitel pro technologické standardy ze společnosti Microsoft, Luboš Fendrych, ředitel Odboru vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Tereza Bartoníčková, prezidentka Internetového institutu.

Zásadní problém kybernetické bezpečnosti je ten, že se lidé stále nenaučili s kybernetickou kriminalitou bojovat, a kybernetická bezpečnost se dneska stává podskupinou dalších hrozeb. Jedna jsou hybridní hrozby a druhá je kognitivní válka, jejíž podskupinu je právě kybernetická bezpečnost,” vysvětlil úvodem poslanec Robert Králíček. Dalším problémem je nedostatek finančních prostředků pro oblast kybernetické bezpečnosti. Česká republika přitom zaznamenala zásadní útoky, například na Nemocnici Benešov. Řešením je nešetřit v tomto ohledu financemi a věnovat segmentu kybernetické bezpečnosti větší pozornost. Dalším problémem pak je pomalé jednání politiků a legislativy. Hrozby jdou tak rychle dopředu, že než se všichni napříč politickým spektrem shodnou, objeví se něco nového, co už není zohledněno zákonem.

Podle Dalibora Kačmáře se kybernetická realita, ve které žijeme, nezlepšuje. Útoky mohou poškodit jak jednotlivce, tak firemní či státní prostředí. To, co se v dnešní době mění, jsou způsoby kybernetického zločinu. Zatímco dříve byly útoky amatérské a vše se dalo jednoduše odhalit, dnes si lze sofistikované útoky pořídit levně, jednoduše a s vysokou profesionalitou. Někdy je tak obtížné i pro vzdělaného člověka rozeznat, že na něj zrovna probíhá útok. Důležité je si přiznat, že kdokoliv z nás se může stát cílem útoku a dostatečně se na to připravit. Je třeba aplikovat patřičná opatření, a to jak technická, tak i organizační. V oblasti kyberbezpečnosti je také třeba neustále se vzdělávat.

Tereza Bartoníčková na to namítla, že není realistické v dohledné době vzdělat lidi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Chybí totiž vůle státu, vůle politická, podmínky pro vzdělávání, čas a dostatek profesionálů z oboru. Už jen v rámci státní správy chybí ochota pracovat s dezinformacemi. „Několikrát jsme se o to pokoušeli na evropské úrovni, jenže politická odpovědnost za to, že začnete proti tomu bojovat a pak vám to nevyjde, je neatraktivní,“ vysvětlila Bartoníčková. Řešením na všechny problémy je podle ní rozpočet, systematický přístup a zdroje, které vše podchytí na úrovni vzdělávací.

Vzdělávací systém je hodně složitý, vstupuje do toho spousta resortů. Roztříštěnost tam je a není jednoduché najít nějaký standard k tomu, jak k celé věci přistoupit. My se v tomto směru snažíme působit aktivně – komunikovat s MŠMT, které do toho zásadním způsobem vstupuje,“ popsal Luboš Fendrych. Problém je ale dvojí. Žáků, kteří vyrůstají v digitální oblasti přibývá a kantorům pak chybí vzdělání. Znalosti dětí často převyšují znalosti učitelů. NÚKIB se proto podle Fendrycha přesunul do oblasti e-learningových kurzů, aby v daném oboru rozšířil dospělým a dětem znalosti.

Slovo dostal také podplukovník Ondřej Kapr od Policie České republiky, který ke kybernetické kriminalitě dodal několik statistických údajů. Policie ke dni 31. 8. 2022 zaznamenala celkem 12.083 skutků spáchaných v kybernetickém prostoru. Nárůst to byl oproti minulému roku obrovský, jelikož v roce 2021 bylo skutků zaznamenaných pouze 1.957. Podplukovník Kapr dále varoval před obdobím vánočních svátků, které pachatelé často zneužívají.

V závěru se řečníci shodli na tom, že klasická kriminalita se postupně přesouvá do kybernetického prostoru a podvody jsou čím dál sofistikovanější. Lidé by měli klást důraz na sebevzdělávání, aby byli schopni útokům čelit.