Institut pro politiku a společnost Vás zve na veřejnou debatu s názvem 100 let od Versailleské mírové smlouvy.

Na konferenci, která předcházela vzniku Versailleské mírové smlouvy, vzpomínal tehdejší ministr zahraničních věcí Edvard Beneš jako na shromáždění všech mocných lidí tohoto světa. Na straně jedné stály vítězné státy Dohody, k nimž se řadilo i Československo, a na straně druhé Ústřední mocnosti v čele s Německem a jeho spojenci. Je nutné dodat, že poražené státy neměly možnost jednat o podmínkách, ale mohly je jenom přijmout nebo odmítnout.

Dne 28. 6. 2019 si připomínáme již sté výročí podpisu Versailleské smlouvy, které se stalo symbolem ukončení první světové války. Podpisem Versailleské smlouvy měla být na dlouhou dobu ovlivněná politická, společenská i ekonomická pozice Německa. Východiskem byly mimo jiné válečné represe, jež Německo splatilo až 3. října 2010.

Jaký odkaz v sobě Versailleská smlouva nese v dnešní době? V čem pro nás může být inspirací a v čem varováním? 

Potvrzení hosté debaty:

J.E. Peter Weiss, velvyslanec, Slovenské velvyslanectví v České republice,

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Úřad vlády České republiky,

Jaroslav Šebek, vědecký pracovník oddělení dějin 20. století, Historický ústav Akademie věd České republiky. 

Moderátorem debaty bude Ondřej Houska, reportér, Hospodářské noviny.

Akce proběhne dne 13.06. 2019 od 17:00 v v Schebkově paláciPolitických vězňů 7, Praha 1.