Institut pro politiku a společnost pořádá kulatý stůl s názvem Afrika – bezpečnostní rizika pro Evropu, který se uskuteční 20. listopadu v Poslanecké sněmovně.

Vztahy mezi Afrikou a Evropou mají v dnešním světě obrovský význam, a to nejen z hlediska ekonomických vazeb, ale také z bezpečnostního pohledu. Afrika je kontinentem, který čelí různým výzvám, jako jsou migrace, konflikty a terorismus, které mohou mít enormní důsledky pro stabilitu a bezpečnost Evropy. Kulatý stůl s názvem "Afrika – bezpečnostní rizika pro Evropu" se snaží poskytnout prostor pro důležitou diskuzi a spolupráci mezi odborníky, vládními zástupci a veřejným sektorem.

Program:

9:00 – 9:30 

Registrace

9:30 – 9:45   

Robert Králíček – úvodní slovo – poslanec Parlamentu ČR

9:45 – 10:30 

Martin Riegl – ředitel odboru obranné politiky Ministerstva obrany

10:30 – 11:15

Jan Prouza – děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

11:15 – 12:00         

Jan Beroun – ředitel Vojenského zpravodajství

12:00 – 12:45          

Pavla Novotná – ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

13:00 

Závěr

 

Moderátorem kulatého stolu je Vadim Petrov.

Kulatý stůl se koná dne 20.11.2023 v čase od 9:00 do 13:00 v místnosti č. E48/Konírna Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Malostranské náměstí 7/19, Praha.

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT.

ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

 

PDF ke stažení