Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní oběd na téma Budování a modernizace Armády České republiky.

V letošním roce si připomínáme 30 let od pádu komunismu a 20 let od vstupu do NATO. Stejně jako v poplatné době zažívala řadu změn naše společnost, doznala jich i armáda. Za nejpodstatnější události kromě změny obranné doktríny státu lze považovat depolitizaci armády, profesionalizaci, kterou doprovázelo zrušení základní vojenské služby, a modernizaci techniky, výzbroje a výstroje. Reformy se rovněž podepsaly na zvýšení důvěry v armádu, která tak v rámci sociologických šetření patří vedle policie a hasičů mezi nejlépe hodnocené instituce. S profesionalizací stála před armádou výzva týkající se nenaplněnosti početních stavů, se kterou se dokázala úspěšně vypořádat. Dnes jsme v rámci NATO dáváni za modelový příklad úspěšné rekrutace. Objevují se ale i bolavá místa. Mezi ty nejvýznamnější patří zejména problematika armádních akvizic.

Kdy a jak bude ČR plnit závazek 2 % HDP vynaložených na obranu? Jak se daří dohnat prodlevy v oblasti modernizace a akvizic? Co je obecně pro budování Armády ČR nejzásadnější a jak můžeme ještě více posilovat naši obranu?

Potvrzení řečníci: 

Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

Jiří Šedivý, bývalý velvyslanec ČR při NATO

Moderátorem debaty je Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost.

Akce je pouze pro zvané.