Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci se společností Microsoft pracovní snídani na téma "Češi a kybernetické dovednosti. Jak jsme na tom?", která se uskuteční 20. října v Praze.

Posílení bezpečnosti kybernetického prostoru patří mezi priority českého předsednictví Radě Evropské unie. Ve světle událostí poslední let se nejedná o nic překvapivého. Občané, státní organizace nebo soukromé firmy jsou totiž stále častěji vystaveny různým hybridním hrozbám či kybernetickým útokům.

Není již otázkou, zda se v budoucnu znovu staneme cílem kybernetického útoku, ale pouze kdy k němu dojde. Kybernetické dovednosti tak sehrávají klíčovou roli při obraně. Lze proto očekávat, že význam kybernetických dovedností do budoucna významně vzroste.

Jak lze zvýšit úroveň kybernetických dovedností napříč společností? Jakým způsobem budujeme vlastní kybernetické kapacity? Jakou roli v tomto ohledu zastává soukromý sektor? Motivuje stát talentované studenty z oblasti ICT, aby pro něj následně pracovali?? Jak mohou rozvoji kybernetických dovedností přispět zaměstnavatelé? A je české školství připraveno učit pokročilé kybernetické dovednosti?

 

Akce pouze pro zvané.

SPOLUPOŘADATELEM AKCE JE