Institut pro politiku a společnost se společně s učiteli dlouhodobě snaží u studentů budovat vztah ke svobodě, občanské odpovědnosti i zájmu o společnost samotnou. V rámci programu Samet na školách proto uspořádal workshop "Cesta ke spravedlivému vládnutí".

Fotogalerie

Institut pro politiku a společnost se zapojil do programu Samet na školách a uspořádal workshopy o soudobých dějinách, o aktuálních společenských otázkách a dalších tématech týkajících se svobody, demokracie a občanské angažovanosti.

Workshop Cesta ke spravedlivému vládnutí

Historie zná velké množství forem vládnutí, od diktatury po anarchii, od teokracie po oligarchii. Avšak v čem spočívá rozdíl? Jaké způsoby vládnutí můžeme v soudobém světě najít a jaké naopak již pouze v učebnicích dějepisu? Nejen s odpověďmi na tyto otázky se seznámili studenti gymnázia pomocí interaktivního workshopu, za jehož pomoci se seznámili s několika formami vládnutí a jejich praktického využití v současných státech. Rozdělení na skupiny studenti zpracovávali republiku, monarchii, teokracii, oligarchii nebo také totalitní režim a jednotlivé atributy pak prezentovali a porovnávali s ostatními.

Lektoři:

  • Pavlína Soukupová, analytička, Institut pro politiku a společnost
  • Karel Sál, analytik, Institut pro politiku a společnost