Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Evropské liberální fórum ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani s názvem Na cestě nebo ve slepé uličce?

Přijetí balíčku pro mobilitu ze strany Evropské komise se uskutečnilo se smíšenými pocity. Nová legislativa ukládá odvětí silniční dopravy větší omezení, která by mohla značně poškodit podniky, které se spoléhají na přeshraniční přepravu. Jedna ze změn umožňuje řidičům, aby jejich finanční ohodnocení bylo na úrovni země, kde pracují, včetně všech výhod, pokud pracují minimálně 3 dny v měsíci v rámci posuzované země. Zejména u malých podniků by tyto náklady mohly vést k jejich uzavření, což vyvolalo obvinění z protekcionismu.

Kdo bude mít prospěch a kdo bude tratit při implementaci balíčku o mobilitě? Budou fungovat tato pravidla v praxi? Jaké budou následky pro evropský trh? Jaké budou skutečné náklady na balíček mobility pro české podniky a podniky v celé Unii? Co lze udělat pro ochranu malých podniků?

Řečníci:

Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament; členka, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), ALDE/ ANO; místopředsedkyně, ELF

Marek Benio, místopředseda Iniciativy pro mobilitu práce

Akce se bude konat dne 27. dubna 2018, pracovním jazykem je angličtina bez zajištění překladu.

Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.