Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy pořádají debatu o budoucnosti mobility s eurokomisařkami Věrou Jourovou a Violetou Bulc.

Eurokomisařky Violeta Bulc a Věra Jourova představí možnosti rozvoje mobility a nastíní vizi, jak bude Evropa čelit novým výzvám, jako je vzestup umělé inteligence a transformace Evropské unie v globální ekonomiku. Debata se bude symbolicky konat v Praze - v samém centru Evropy, aby se zdůraznila role nových členských států (např. České republiky a Slovinska) a celé střední a východní Evropy pro budoucnost společného trhu. Diskuze bude zaměřena zejména na budoucnost mobility, která je jedním z hlavních impulsů evropské prosperity a konkurenceschopnosti.

Česká i slovenská ekonomika jsou do značné míry závislé na automobilovém průmyslu – česká vláda a premiér nedávno ve spolupráci se Škoda Auto představili inteligentní, autonomní a elektrickou mobilitu. Rozvoj automobilového průmyslu je zásadní pro rozvoj středoevropského regionu. Dopad elektromobility, inteligentní mobility, sdílení automobilů 
a autonomních automobilů může proto být klíčový pro budoucnost EU.

Jak se na tuto výzvu připraví Česká republika, sousední země a EU? A co je třeba udělat, aby bylo možné využít změny v dopravě?

PROGRAM AKCE

Úvodní slovo

  • Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.
  • Marek Zděradička, ředitel sekce INFR, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Hlavní řečníci 19:00 – 20:00

  • Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.
  • Violeta Bulc, komisařka pro dopravu.

Budoucnost mobility 20:00 – 21:30

  • Violeta Bulc, komisařka pro dopravu.
  • Radim Jančura, zakladatel a majitel Student Agency.
  • Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
  • Silvana Jirotková, politická náměstkyně, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Moderátorkou panelu je Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament.

Debata se uskuteční v CAMPu – Centru architektury a městského plánování, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha. Pracovním jazykem je angličtina bez zajištění tlumočnických služeb. Prosím, vezměte na vědomí, že úspěšná registrace musí být potvrzená organizátorem. 


Praha