Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Visa Vás v rámci konference Digitální Česko 2021 pořádají pracovní snídani "Dopady pandemie COVID-19 na malé a střední podniky - možnosti oživení ekonomického sektoru", která se uskuteční 29. června 2021.

Malé a střední podniky představují jádro české ekonomiky a nejinak je tomu i ve zbytku Evropské unie, kde tento sektor tvoří 99 % všech podniků. Samotný podíl přidané hodnoty vygenerovaný českými malými a středními podniky tvořil v roce 2019 až 56 % celkového objemu a na celkové zaměstnanosti se MSP podílely 66,4 %. Navzdory jejich ekonomickému přínosu však čelí neustále mnoha výzvám, jako je například přístup ke kapitálu, získávání zákazníků nebo překonávání regulačních překážek. Takovéto výzvy jsou překážkou malým a středním podnikům nejen už při jejich samotném vzniku, ale také v jejich rozvoji, růstu a úspěchu, a to i v období prosperity.

Pandemie COVID-19 negativně dopadla na mnoho podniků a učinila je zranitelnými. Tato skutečnost může mít na MSP trvalý dopad. Obzvláště v dnešní době, kdy v důsledku pandemie dochází k obrovským ekonomickým změnám, které působí potíže firmám v Evropě i ve světě. Ekonomické ohrožení malých a středních podniků se nejenom v loňském, ale i v letošním roce stalo jedním z hlavních zájmů veřejného i soukromého sektoru a bezpochyby bude zaměstnávat politiky i během roku 2021.

Významným faktorem, který může představovat značné rozdíly mezi jednotlivými malými a středními podniky, je jejich úroveň digitalizace. „Kamenným obchodům“ se daří hůře než těm, kterým se úspěšně podařilo přejít do online prostoru. Z tohoto pohledu je tak klíčové porozumět zásadním faktorům, které podnikatelé potřebují k přežití během pandemie. Stejně tak je ovšem nezbytné porozumět rozdílným způsobům, kterými se krizi přizpůsobili. Zároveň je důležité se zaměřit i na formu podpory, které by se tomuto odvětví mělo dostat ze strany státu. Tato pracovní snídaně bude příležitostí prodiskutovat význam malých a středních podniků a také výzvy, kterým čelí v této nové postkovidové éře.

Jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na malé a střední podniky? Co potřebují malé firmy k překonání výzev v souvislosti pandemií COVID-19 a dalších budoucích výzev? Jaké kroky by měly firmy a jednotlivé vlády podniknout pro zajištění úspěšného zotavení tohoto sektoru po pandemii COVID-19? Jak může digitalizace pomoci v nastartování malých a středních podniků? Jaké technologické inovace mohou tomuto sektoru pomoci?

Vystoupí:

  • Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, viceprezident Hospodářské komory ČR
  • Eva Svobodová, generální ředitelka, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Igor Žganjer, generální ředitel, Global Payments
  • Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko
  • Jitka Haubová, členka představenstva, Komerční banka a. s.

Moderátorkou akce je Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Akce je pouze pro zvané.

SLEDUJTE AKCI ŽIVĚ NA NAŠEM YOUTUBE

 

 

 

Spolupořadatelem pracovní snídaně je společnost Visa