Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Dvacet let České republiky v EU".

Rok 2024 je rokem voleb do Evropského parlamentu, ale také rokem 20. výročí vstupu České republiky do EU. Uplynulých 20 let přineslo českým občanům a firmám mnoho výhod daných volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob. Za toto období se podařila zrealizovat celá řada projektů financovaných z evropských fondů. Česká republika získala možnost přímo se podílet na evropské integraci a na směřování EU. Členství v EU je ale spojeno také s celou řadou politik, směrnic a nařízení, která jsou vždy částí politické reprezentace a obyvatelstva vnímána negativně a posilují v nich euroskepticismus. Brusel totiž příliš často generuje různé pokrokářské a utopické politiky od Green Dealu po migrační kvóty.

 

Program:

08:30-09:00
Registrace účastníků

09:00-09:15
Úvodní slovo

 • Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

09:15-10:45

PANEL 1: Česká ekonomika je 20 let součástí evropského jednotného trhu

Česká republika za uplynulých 20 let až na několik recesí, z nichž některé jsme si zavinili sami, rostla. Spekulovat můžeme pouze o tom, zda růst nemohl být ještě mnohem vyšší. Nadále zůstáváme čistým příjemce evropských peněz a od roku 2004 jsme již získali přes 1 bilion korun. Ze západu přišly investice, ale zároveň opačným směrem odcházejí masivní dividendy. Časem se staneme čistými plátci. Stále jsme velkou montovnou Evropy. Podíl naší vlastní přidané hodnoty je neuspokojivý. Životní úroveň a mzdy v západních zemí jsme přestali dohánět. Jsme příliš závislí na německém autoprůmyslu. Může být EU ještě zdrojem našich úspěchů nebo si budeme muset pomoci sami? 

Vystoupí: 

 • Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament
 • Petr Zahradník, ekonom, Česká spořitelna
 • Oldřich Dědek, bývalý viceguvernér a člen bankovní rady, Česká národní banka; bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
 • Petr Bartoň, datový ekonom, Datarun

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


10:45-12:15

PANEL 2: Češi a EU. Chápou Češi evropskou integraci a evropské instituce? 

Volby do Evropského parlamentu se nezadržitelně blíží a s nimi i diskuze o nezájmu českých občanů o evropské dění. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě potvrzují, že značná část Čechů nemá zájem o hlubší evropskou integraci, protože například nerozumí fungování evropských institucí a neztotožňuje se s jejich kroky. Kde jsou kořeny českého euroskepticismu? Proč je EU nositelem pokrokářské ideologie? Budou tyto volby bodem obratu v celé Evropě? Umí EU prodávat své nesporné úspěchy jako je třeba Schengen či Erasmus? Lidé jsou kriticky naladěni ale zkusme si představit naši existenci bez EU. Směřuje EU ke zrušení veta v zahraniční politice? Kam se všude EU rozšíří? Směřujeme k vícerychlostní Evropě? 

Vystoupí: 

 • Jaroslav Bžoch, místopředseda zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Milena Hrdinková, vedoucí komunikace, EU Agency for the Space Programme
 • Štěpán Černý, vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády
 • Cyril Svoboda, pedagog, Diplomatická akademie; bývalý ministr zahraničních věcí ČR
 • Lenka Dupáková, právnička a ekonomka, Ministerstvo financí; Právnická fakulta UK

Moderace: Irena Krcháková, reportérka, Česká televize

 


12:15-13:00

OBĚD


13:00-14:15

PANEL 3: Příběh členských zemí EU přistoupivších v roce 2004

Dvě desetiletí po historickém rozšíření EU mají nové členské státy jedinečnou příležitost bilancovat, jaký měl tento krok dopad na jejich politickou orientaci, ekonomický vývoj nebo občanskou společnost. Přistoupení do EU jim otevřelo dveře k novým možnostem: od přístupu k rozsáhlým evropským fondům, přes přijetí společné legislativy, až po účast v nadnárodních projektech, jako jsou různé druhy vědeckých výzkumů a vzdělávacích programů. Každá z těchto členských zemí šla od roku 2004 svou unikátní cestou doprovázenou mnoha úspěchy i neúspěchy. Většina těchto států podporuje další rozšiřování EU o Ukrajinu, Moldavsko nebo balkánské státy.

Jak se nové členské státy etablovaly ve strukturách EU? Jaký mají vliv v evropských institucích? Je vhodné stále EU rozdělovat na nové a staré členské země? Je myšlenka dvourychlostní EU stále aktuální? Jakým směrem se bude ubírat další rozšiřování EU? Měla by se EU rozšířit o Ukrajinu, Moldavsko a balkánské státy? Je EU schopna toto rozšíření zvládnout? Směřuje EU ke zrušení veta v zahraniční politice?

Vystoupí: 

 • Klára Dostálová, místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Jana Hybášková, ředitelka, Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
 • Aneta Zachová, šéfredaktorka, EURACTIV.cz
 • Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Moderace: Irena Krcháková, reportérka, Česká televize


14:15-15:30

PANEL 4: Bezpečnostní výzvy EU: reflexe migrační krize, populismu a konfliktů v našem sousedství

EU musí v posledních letech řešit celou řadu hrozeb ohrožující integritu a bezpečnost členských států a jejich občanů. Válka na Ukrajině oživila debatu o společné evropské armádě, investic do obrany nebo o kapacitách evropského obranného průmyslu. Nekončící migrace z okolních kontinentů neustále testuje ochranu vnějších hranic EU a schopnost přijímat a integrovat uprchlíky do společnosti. Ohrožením jsou také politické strany a hnutí, které zpochybňují smysl existence EU a požadují vystoupení ze všech jejich struktur.

Jak může EU posílit své bezpečnostní mechanismy? Kam směřuje unijní obranná politika? Na jakých projektech spolupracuje EU s NATO? Jak se v současnosti daří EU bojovat s nekončícím přílivem nelegálních migrantů? Daří se EU bojovat proti dezinformacím?

Vystoupí:

 • Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR
 • Martin Riegl, ředitel odboru obranné politiky, Ministerstvo obrany
 • Martina Heranová, bezpečnostní analytička, Vysoká škola Cevro
 • Vojtěch Bahenský, bezpečnostní analytik, Katedra bezpečnostních studií, FSV UK
 • Veronika Zwiefelhofer Čáslavová, výkonná ředitelka, Security Outlines

Moderace: Ondřej Houska, reportér, Hospodářské noviny


15:30

NETWORKING


Konferencí bude provázet Filip Lukeš z Institutu pro politiku a společnost.


Konference se koná dne 15. 4. 2024 v čase 08:30–15:30 v Paláci ARA, Perlová 5, Praha 1.

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Konference je organizována ve spolupráci s Renew Europe.