Aktuálně

Federální shromáždění
Praha
Vystoupí:
Pavel Rychetský
Hana Marvanová
Jan Kysela
Jan Wintr
Jan Kudrna
Moderuje:
Milan Hamerský
Kristián Léko

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na debatu při příležistosti 25. výročí Ústavy ČR na téma Historie budování české demokracie a jejího právního rámce.

Základní zákon České republiky byl přijat 16. 12. 1992 a přes několik změn a doplnění ústava vydržela celých 25 let. Bylo možné v roce 1992 schválit výrazně odlišnou ústavu a jiným způsobem? Jak se změnila role ústavních institucí za 25 let? Které byly nejvýznamnější ústavní změny? Potřebuje dnes česká ústava rozsáhlejší změny, případně jaké?

 

V prvním panelu vystoupí:

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu ČR

JUDr. Hana Marvanová, právnička a bývalá místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

Moderátorem prvního panelu bude Mgr. Milan Hamerský, právník a politolog.

 

V druhém panelu vystoupí:

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., katedra politologie a sociologie Právnické fakulty UK

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva Právnické fakulty UK

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., katedra ústavního práva Právnické fakulty UK

Druhý panel bude moderovat Mgr. Kristián Léko, právník a novinář.

Diskuse se uskuteční 3. listopadu 2017 od 13:00 do 16:30 ve Federálním Shromáždění (Vinohradská 1, Praha 1).

Registrace

Políčka označená * jsou povinná

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.

PDF ke stažení