Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Kyberšikana a násilí v online prostoru".

S rozmachem sociálních sítí a komunikace v online sféře přichází i fenomén kyberšikany. V českém prostředí se zejména na sociální síti X a na Facebooku můžeme setkat s přehlídkou nenávisti, nadávek, výhružek ale i sexualizovaným násilím. Mezi nejohroženější skupiny patří především děti a ženy, není proto náhodou, že v poslední době několik známých novinářek a političek odešlo ze sociálních sítí. Kyberšikana dospělých, která se vyskytuje v různých formách, je na vzestupu v důsledku normalizace online agrese. Oběti to často ze strachu nebo studu nehlásí. K problému přispívá zneužívání osobních fotografií a trvalost online akcí.

Jak čelit kybernásilí v dnešní společnosti, která si život bez sociálních sítí téměř nedokáže představit? Co vede útočníky k tomu, že někomu vyhrožují online? Měly by být online platformy odpovědné za šíření nenávistného obsahu? Jaká je hranice mezi svobodou slova a online násilím? Jaké jsou způsoby, jak trestat původce útoků a výhružek na sociálních sítích? Přispívají sociální sítě k polarizaci společnosti?

Potvrzení řečníci:

Lucie Kosová, vrchní rada, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

Petr Kovařík, advokát, advokátní kancelář CIKR

Luděk Nezmar, specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů, ACRESIA Consulting

Debatou bude provázet Irena Krcháková, moderátorka, Česká televize.

Online debata se uskuteční dne 14. prosince 2023 v čase 17:00 – 18:00 a můžete ji sledovat živě na našem Facebookovém a YouTube profilu.