Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat ke sledování online debaty "Nebezpečí fake news v době koronavirové".

Nedostatečné zásoby ochranných pomůcek zastihly všechny členské státy EU. Těžce zasažená Itálie na počátku krize prosila své evropské kolegy o pomoc, které se jí však nedostalo. Národní vlády začaly prioritně zásobovat svá vlastní zdravotnická zařízení, což vyvolalo vlnu kritiky hovořící o nesolidárnosti členských států EU. Nastalá situace se stala perfektním podhoubím pro vznik celé řady fake news dotýkajících se také České republiky. Ta byla na základě dezinformace vypuštěné českým zdrojem italskými médii obviněna z úmyslné krádeže ochranných pomůcek určených Itálii. Nepravdivou informaci vzalo mnoho Italů za svou a začali Českou republiku tvrdě kritizovat. Situace musela být o několik dní později vyřešena na diplomatické úrovni.

Kdo dezinformaci vypustil? Jak na ní Italové reagovali? Byly narušeny bilaterální vztahy? Podařilo se české diplomacii adekvátně reagovat? Jaké další fake news v současnosti ohrožují jednotu EU?

Potvrzenými řečníky jsou:

Hana Hubáčková, velvyslankyně České republiky v Itálii

Aleš Chmelař, náměstek pro řízení sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí

Andreas Pieralli, italsko-český publicista a překladatel

Nicole Ludwig-Nicolaci, novinářka a spolupracovnice České televize

Moderátorkou debaty je Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament (Renew Europe/ANO).

Online debata se bude konat dne 20. 4. 2020 v čase 16:00-17:20 a sledovat ji můžete na facebookovém profilu Institutu pro politiku a společnost.