Institut pro politiku a společnost pořádá debatu na téma Neúspěšná, nebo úspěšná depolitizace státní správy?

Češi jsou proslulí svými „zlatými ručičkami“. Stále se nám ale nedaří vybudovat to, co je na Západ od Česka samozřejmostí, a co tu bylo už za starého mocnářství. Totiž nepolitickou státní správu. Transformace státní správy (služby) po Sametové revoluci zaostala nad jinými oblastmi, jelikož se služebním zákonem se počítalo od roku 1993 v naší ústavě a jeho první verze byla schválena k roku 2004. Všechny vlády bez ohledu na jejich politické složení však jeho reálnou účinnost odsouvaly - celkem se tak stalo pětkrát. K samotné transformaci tak začíná docházet vlastně až nyní. Jenže to má háček – původní podoba českého služebního zákona nabyla platnosti, nikoli však účinnosti, a poté byl výrazně pozměněn novelou. Výsledkem je omezení jeho efektivnosti zejména v depolitizaci na nejvyšší úrovni.

Jaké jsou dnes zkušenosti s transformací státní služby? Jak hodnotíme vývoj státní služby od nabytí účinnosti služebního zákona? Je na čase revize služebního zákona, a pokud ano, v jakém směru?

Vystoupí:

Pavel Bednář, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Josef Postránecký, náměstek pro státní službu, Ministerstvo vnitra

Aleš Gerloch, vedoucí Katedry teorie práva a právních učení a Katedry ústavního práva, Univerzita Karlova

Květoslava Kořínková, vedoucí Katedry evropských studií, veřejné správy a práva, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Michal Bláha, ředitel, Hlídač státu

Moderátorkou je Eva Prudilová, ředitelka Spotřebitelského fóra.

Akce se bude konat dne 19. 2. 2020 v čase 14:00 – 15:30  v konferenční místnosti agentury Ipsos, Slovanský dům vchod E, 1. patro, Na Příkopě 22, Praha.