Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat ke sledování online debaty "New Green Deal vs COVID-19. Zvládne EU financovat svou ambiciózní zelenou politiku?".

Videozáznam

Boji proti klimatickým změnám se dostává po celém světě obrovské pozornosti. Nová Evropská komise by pomoci Zelené dohody pro Evropu chtěla dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Tento ambiciózní plán má sice mnoho odpůrců laické i odborné veřejnosti, avšak jeho implementace se zdá být absolutní prioritou. Zelená progresivní politika v praxi ale může dle některých expertů rozsévat napětí ve společnosti, což už jsme ostatně mohli vidět při francouzských protestech Hnutí žlutých vest proti zvyšování cen pohonných hmot. Omezováním „špinavých technologií se totiž mnoho občanů může dostat do situace, kdy se jejich životní úroveň bude snižovat na úkor opatření šetrných k přírodě. Čarou přes rozpočet je také probíhající koronavirová pandemie, která veškeré dosavadní plány značně přibrzdí.

Je proveditelné dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality? Zvládne Evropa financovat New Green Deal i náklady bezprecedentní ekonomické krize způsobené pandemií? Bude ve světle finanční reality nutné evropské zelené ambice omezit?  Může Zelená dohoda v budoucnu rozsévat napětí ve společnosti? Má boj EU proti klimatickým změnám smysl bez užší spolupráce největších světových velmocí? Měla by být zelená progresivní politika EU příkladem pro zbytek světa?

Potvrzenými řečníky jsou:

Lubor Lacina, ekonom, Ústav financí, Mendelova univerzita

Jan Pravda, investor a zakladatel, Pravda Capital SICAV

Bedřich Moldan, ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Zbyněk Hrkal, hydrogeolog, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Univerzita Karlova

Debatu moderuje Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost.

Online debata se bude konat dne 26. 5. 2020 v čase 16:00 – 17:00 a sledovat ji můžete na facebookovém profilu Institutu pro politiku a společnost.