Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost má tu čest po roce opět přivítat profesora Václava Bělohradského, tentokráte s veřejnou přednáškou na téma "Oligarchie, elity, populismus".

Formy vlády se rozlišují podle počtu vládnoucích – monarchie (vláda jednoho), oligarchie (vláda některých), demokracie (vláda všech). Ve skutečnosti všechny formy vlády jsou oligarchie, v monarchii, stejně jako v demokracii, vládne „politická třída“, skupina lidí specializujících se na kontrolu moci. Rozdíl mezi vládnoucí menšinou a ovládanou většinou je antropologická konstanta, nelze ji překonat, platí bezvýjimečně železný zákon oligarchický, podle kterého „každá organizace vede k oligarchizaci, k vládě menšiny, specializované na řízení organizace“.

Plyne z toho snad, že demokratická forma vlády se liší od forem oligarchických jen systematickými investicemi do masové propagandy, schopné zakrýt oligarchickou povahu demokratické moci? Realistická škola politické sociologie odmítá definici demokracie jako „vlády všech“, protože vzbuzuje nesplnitelná očekávání a vyvolává proto populistické vzpoury. Jak ale definovat demokracii realisticky, tedy tak, aby zůstala demokracií i přes neoblomnou platnost  „železného zákona oligarchického“? Jak se liší „demokratická oligarchie“ (politická třída) od jiných forem vlády?  Jak se z oligarchií stávají elity? Je krize demokracie v postmoderní zasíťované společnosti vyvolána tím, že hromadící se komunikační odpad dělá veřejný prostor tak toxickým, že žádná elita tu nemůže získat hegemonii a dlouhodobou legitimnost?

Na takové otázky  se pokusíme nalézt „udržitelné odpovědi“ 5. dubna 2016 od 18:00 hodin v prostorách ABF (Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1). Do Domu ABF se dostanete z Václavského náměstí skrze průchod. Číslo popisné 31 se nacházi mezi obchodem C&A a hotelem Evropa a  cesta k sálu bude značena šipkami. .

Profesora Bělohradského uvede Jan Macháček, předseda správní rady Institutu, který bude komentátorem celé přednášky.

Definitivní písemná verze první části přednášky profesora Bělohradského, kterou pořádal Institut pro politiku a společnost na téma Oligarchie, elity, populistmus, bude uveřejněn na našich webových a facebookových stránkách 20. 5. 2016.