Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na veřejnou debatu na téma "Plasty kam se podíváš. Můžeme zastavit dobu plastovou?"

Stav životního prostředí bývá stále častěji středobodem diskuzí napříč všemi společenskými vrstvami a kontinenty. Sociální sítě varují před hromaděním odpadů – mrtvý plejtvák s plným žaludkem plastů, pláže poseté tunami odpadků nebo horská krajina zdobená igelity. Takové příspěvky sice často nedopovídají realitě, avšak síla internetu je obrovská a mnoho lidí by na místě přísahalo, že například plastové obaly postupně vyřadí ze svého života. Po celém světě se pořádají úklidové akce (např. v ČR na začátku dubna Ukliďme Česko), populární jsou také úklidové výzvy na sociálních sítích. Ačkoli se do módy dostává také životní styl založený na bezobalových nákupech či omezování plastů, třídí se a recykluje každým rokem více, odpadků se nikdy planeta nebude moci 100% zbavit. Život bez plastů není dnes ani v blízké budoucnosti možný, přestože dochází k omezování plastové produkce v mnoha průmyslových i společenských oblastech.

Může vůbec někdy nastat doba poplastová? Dochází k omezování výroby plastů a lze je zcela vyřadit z našich životů? Pro jaké aktéry je jejich produkce výhodným byznysem? Co znamená znečištění plasty pro přírodu?

Potvrzenými řečníky jsou:

Lenka Mynářová, výkonná ředitelka marketingu, Nafigate Corporation

Jana Ježková, předsedkyně, Svaz minerálních vod

Jan Freidinger, Greenpeace

Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru, Ministerstvo životního prostředí

Vojtěch Vosecký, Chief Business Officer, Institut cirkulární ekonomiky

Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce životního prostředí, Hospodářská komora

 

Moderátorem debaty je Martin Sedláček, projektový manažer Institutu pro politiku a společnost.

Debata se bude konat dne 30. 5. 2019 v čase 17:00-19:00 v Experimentálním prostoru Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha.

Praha