Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na veřejnou debatu na téma "Plasty kam se podíváš. Můžeme zastavit dobu plastovou?"

Stav životního prostředí bývá stále častěji středobodem diskuzí napříč všemi společenskými vrstvami a kontinenty. Sociální sítě varují před hromaděním odpadů – mrtvý plejtvák s plným žaludkem plastů, pláže poseté tunami odpadků nebo horská krajina zdobená igelity. Takové příspěvky sice často nedopovídají realitě, avšak síla internetu je obrovská a mnoho lidí by na místě přísahalo, že například plastové obaly postupně vyřadí ze svého života. Po celém světě se pořádají úklidové akce (např. v ČR na začátku dubna Ukliďme Česko), populární jsou také úklidové výzvy na sociálních sítích. Ačkoli se do módy dostává také životní styl založený na bezobalových nákupech či omezování plastů, třídí se a recykluje každým rokem více, odpadků se nikdy planeta nebude moci 100% zbavit. Život bez plastů není dnes ani v blízké budoucnosti možný, přestože dochází k omezování plastové produkce v mnoha průmyslových i společenských oblastech.

Může vůbec někdy nastat doba poplastová? Dochází k omezování výroby plastů a lze je zcela vyřadit z našich životů? Pro jaké aktéry je jejich produkce výhodným byznysem? Co znamená znečištění plasty pro přírodu?

Potvrzenými řečníky jsou:

Jan Freidinger, Greenpeace

Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru, Ministerstvo životního prostředí

Debata se bude konat dne 30. 5. 2019 v čase 17:00-19:00 v Praze. Přesné místo konání bude upřesněno.