Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost a Evropské liberální fórum ve spolupráci s Pražským domem Vás srdečně zve na diskusi o Postavení středoevropských zemí a krajin V4 v rámci EU.

Přestože ještě není jasné, zda se EU změní na dvě skupiny členských států – rozpoznatelné jádro (s větší integrací) a periferie (s menší integrací) – existuje řada názorů, které vedou k tomuto závěru a je to téma současných veřejných, diplomatických a odborných diskusí. Nicméně i ve skupině V4 můžeme pozorovat různé názory na budoucnost integračního procesu. Slovensko deklaruje, že musí zůstat vždy v jádru Evropy spolu s Německem a Francií. Navíc, Slovensko je členem Eurozóny, zatímco zbytek skupiny není. Polsko a Maďarsko, které jsou kritizovány kvůli jejich autoritářským a neliberálním tendencím, se chtějí integrovat méně. Česká republika chce být součástí jádra, ale ve svém vlastním pojetí – mimo Eurozónu. Navzdory spíše odlišným přístupům k EU, všechny visegrádské státy jednoznačně odmítají povinné migrační kvóty.

Jaká je budoucnost Vyšehradské skupiny a může se inspirovat z jiných regionálních skupin v rámci EU, například z Beneluxu? Evropská komise je proti vícerychlostní Evropě, ale co s Německem a Francií? Budou mezivládní opatření posílena? Bude vícerychlostí Evropa (pokud se tak stane) mít ekonomické a bezpečnostní dopady na země V4? Jak se budou tyto otázky promítat do nového rozpočtu EU, který se stává velmi horkým tématem?

Naše pozvání přijali:

Martina Dlabajová, místopředsedkyně Evropského liberálního fóraposlankyně Evropského parlamentu, ALDE/ANO

Alexander Graf Lambsdorff, Místopředseda Skupiny svobodných demokratů v německém Bundestagu

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti

Angelika Mlinar, poslankyně Evropského parlamentu, Rakousko, ALDE

 

Debata se bude konat 10. 4. 2018 od 19:00 v Pražském domě (Avenue Palmerston 16, Brusel). Moderátorem bude Jan Macháček, Předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

 

R.S.V.P:  praguehouse@praha.eu

 

 

Událost je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde byly prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.