Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá další ze série debat poslance Pavla Šrámka o českém zemědělství.

Názory na důležitost potravinové soběstačnosti a její zdravou míru se liší. Zatímco podle zastánců krajně liberálního přístupu na míře soběstačnosti nezáleží vůbec, podle jiných jde o jeden ze strategických ukazatelů. Nejčastěji se uvádí, že soběstačnost u klíčových komodit by neměla klesnout pod 80 %.

Dosažení potravinové soběstačnosti státu v hlavních komoditách je pro současnou vládní koalici jednou z priorit v oblasti zemědělství a potravinářství. Potravinová soběstačnost Česka se v posledních letech od roku 1990 rapidně snížila a v posledních dvou letech se propad částečně zastavil a situace se s novou vládou zlepšuje. Svůj podíl na zlepšování bilance má podle Ministerstva zemědělství ČR mimo jiné zlepšující se nákupní patriotismus Čechů. Naopak výrazně klesá soběstačnost u českého ovoce a zeleniny.

Jak je na tom Česká republika s potravinovou soběstačností? Je důvod k obavám? Jak se vyvíjí vztah českého spotřebitele ke kvalitním čerstvým potravinám, ovoci, zelenině a mléčným výrobkům? Ovlivňuje stav skotu a celkově živočišná výroba potravinovou soběstačnost?

O těchto tématech s Vámi budou diskutovat zástupci MZE, Poslanecké sněmovny PČR, zástupci nevládních zemědělských organizací a skuteční zemědělci: 
Pavel Šrámek
, spolumajitel farmy Milknatur, poslanec hnutí ANO
Miroslav Toman
, prezident Agrární komory ČR
Jiří Šír
, náměstek pro řízení Sekce komodit, výzkumu a poradenství, MZE
Josef Stehlík
, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR 
Martin Ludvík
, předseda Ovocnářské unie České republiky, z.s. 
Jiří Hrbek,
 ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ

Debata se bude konat dne 17. března 2016 od 16:00 v Poslanecké sněmovně, místnost Státní Akta (Sněmovní 4, Praha). Debata probíhá pod záštitou poslance Pavla Šrámka, místopředsedy Podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, který bude celou debatu moderovat.