Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se společností Microsoft pořádá pracovní snídani s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a europoslankyní Martinou Dlabajovou.

Naše společnost stojí na prahu tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Strojové učení, robotizace, umělá inteligence a další technologie budou mít stále větší dopad nejen na samotnou ekonomiku, ale i na podobu trhu práce. Česká republika patří mezi nejprůmyslovější země Evropské unie a její pracovní trh se v rámci OECD řadí mezi nejvíce ohrožené zaváděním průmyslu 4.0. Pro naši zemi bude zásadní, jak se dokážeme přizpůsobit novým výzvám. Míra koherence vzdělávacího systému jako nástroje adaptace bude rozhodovat o tom, jak budeme úspěšní v proměňujícím se světě.

Jak je český vzdělávací systém připraven na rozvoj průmyslu 4.0? Jaké jsou naše silné a slabé stránky? V čem spočívají největší ohrožení a jaké příklady dobré praxe můžeme v ČR implementovat? A je naše společnost vůbec na relevantní proměny připravena?

Potvrzenými hosty pracovní snídaně jsou:

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Martina Dlabajová, europoslankyně

Moderátorem pracovní snídaně je Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Akce je pouze pro zvané.

 

Spolupořadatelem pracovní snídaně je Microsoft