Institut pro politiku a společnost Vás zve na pracovní snídaní s Richardem Brabcem, ministrem životního prostředí, na které se bude diskutovat o ochraně klimatu a naplňování Pařížské dohody.

Debatu o Pařížské dohodě podněcují zejména nejnovější data, která ukazují, že se situace s ohledem na změnu klimatu stále zhoršuje a její důsledky začínají dopadat na lidi po celém světě; ať už se jedná o extrémně vysoké teploty, znečištění ovzduší, požáry, záplavy, nebo sucha. Konference OSN o změně klimatu 2019 v Madridu – COP25 pouze umožnila hlavním představitelům jednotlivých států světa společně zvážit budoucí zintenzivnění spolupráce.

Jsou cíle Pařížské dohody reálně proveditelné? Nejsou cíle příliš megalomanské? Zintenzivnila se mezistátní spolupráce po konferencích v New Yorku a Madridu v uplynulém roce? Je ČR v souvislosti s Pařížskou dohodou  na dobré cestě? Co se nám daří plnit a v čem naopak zaostáváme?

Vystoupí:

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Miroslav Bárta, ředitel, Český egyptologický ústav

Petr Pokorný, biolog a paleoekolog, Centrum pro teoretická studia UK

Moderátorem pracovní snídaně je Zuzana Harmáčková, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.

Akce je pouze pro zvané.