Evropské liberální fórum, VVD International a Institut pro politiku a společnost Vás zvou na kulatý stůl "Pro bezpečnou a svobodnou Evropu 21. století".

Cyklus kulatých stolů a seminářů ‘For a Free and Secure Europe’ organizovaný Evropským liberálním fórem za podpory VVD International a Institutu pro politiku a společnost pokračuje v listopadu v Praze. Političtí představitelé, veřejnost a zástupci liberálních think tanků z Evropy a USA  se na kulatých stolech a seminářích scházejí za účelem výměny zkušeností a nalezení nejlepších možných řešení v souvislosti s bezpečností a svobodou evropských občanů. V rámci pražské zastávky se bude diskutovat o vojenské obraně EU, kybernetické bezpečnosti a fake news.

 

Program:

12:15-13:00
Registrace a oběd

13:00-13:15
Úvodní slovo

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


13:15-14:15

Panel – Vojenská obrana EU

Teze k diskuzi:

 • Význam vojenské obrany EU v současném světě
 • Vojenská obrana EU je nezbytná k udržení bezpečnosti a svobody evropských občanů
 • EU by měla investovat více prostředků a úsilí na eliminaci nových hrozeb
 • Členské státy EU by měly investovat více peněz do svých armád

Řečníci:

Martin Riegl, ředitel odboru obranné politiky, Ministerstvo obrany

Tomáš Kučera, odborný asistent, Katedra bezpečnostních studií FSV UK


14:15-14:30

Přestávka na kávu


14:30-15:30

Panel – Kybernetická bezpečnost

Teze k diskuzi:

 • Význam kybernetické bezpečnosti
 • EU musí rozšířit své kapacity za účelem zajištění větší kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetické útoky zahraničních vlád by měly být považovány za válečné akty

Řečníci:

Ondřej Malý, bývalý náměstek pro internetizaci, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tomáš Flídr, expert na kybernetickou bezpečnost, Deloitte


15:30-15:45

Přestávka na kávu


15:45-16:45

Panel – Fake News

Teze k diskuzi:

 • Fake news jsou hlavním ohrožením pro fungování demokratických režimů
 • Nebezpečí fake news a dezinformací v současném světě
 • Provozovatelé sociálních sítí by měli nést zodpovědnost za zveřejňování nebo šíření fake news na svých platformách

Řečník:

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost


16:45-18:00

Networking reception s proseccem a občerstvením

 


 • Pracovním jazykem je čeština.  
 • Kulatý stůl se bude konat dne 1. 11. 2019 v čase 12:15-18:00 v konferenční místnosti Onyx A, Angelo by Vienna House, Radlická 3216/1G, Praha‎. 

Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.