Aktuálně

Americké centrum v Praze

Evropské liberální fórum (ELF) pořádá ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost debatu s názvem Role NATO v době hybridních válek.

Evropa se v posledních letech potýká s napjatou bezpečnostní situací. Objevuje se řada nových hrozeb. Jde nejen o nelegální migraci, ale hlavně o dezinformační a vlivové operace, které se snaží narušit jednotu a akceschopnost zemí NATO, destabilizovat demokratické společnosti, vnášet do nich chaos a podkopávat důvěru k institucím. Hlavním hráčem v této oblasti je Putinovo Rusko, které vojensky podporuje konflikt na východě Ukrajiny a je bezpečnostní hrozbou v blízkosti zemí NATO a EU.

Rusko své podvratné a desinformační aktivity rovněž cílí proti členským státům aliance. Například výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015 uvádí jako jeden z bodů ruského informačního působení v ČR: „Narušování vnitřní soudržnosti a akceschopnosti NATO a EU (pokusy o subverzi česko-polských vztahů, dezinformace a poplašné informace očerňující USA a NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem).“

I přes tyto snahy se podle průzkumů CVVM spokojenost Čechů se členstvím v NATO dlouhodobě pohybuje nad padesáti procenty. V lednu 2018 s ním bylo spokojeno 58 % a naopak nespokojeno 19 %.

S NATO a bezpečnostní situací je spojena celá řada otázek. Jak je NATO akceschopné v ochraně svého východního křídla? Kdy budou evropské země včetně ČR plnit své závazky (2 procenta HDP výdajů na obranu)? Jaký vztah k NATO má mít připravované PESCO? Jaká je důvěra mezi evropskými členy NATO a Trumpovou Amerikou? Jsou kybernetické hrozby součástí obrany a vojenství nebo spadají do portfolia vnitřní bezpečnosti? Může být NATO aktivní v boji s nelegální migrací nebo je migrace čistě bezpečnostní a humanitární (nikoli obranné a vojenské) téma?

Vystoupí:

Mjr. Ivo Zelinka, výkonný důstojník zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, absolvent US Army Ranger School a Command and Staff College

Kostiyantyn Brozhko, Úřad Přidělence obrany, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

Moderuje:

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Debata se uskuteční 30. května 2018 od 17:00 v Americkém centru v Praze (Tržiště 13, Praha).

Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.