Aktuálně

Americké centrum v Praze
Vystoupí:
Jan Lipavský
Josef Bělica
Kostiantyn Brozhko
Ivo Zelinka
Petr Pojman
Moderuje:
Roman Máca

Evropské liberální fórum (ELF) pořádá ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost debatu s názvem Role NATO v době hybridních válek.

Evropa se v posledních letech potýká s napjatou bezpečnostní situací. Objevuje se řada nových hrozeb. Jde nejen o nelegální migraci, ale hlavně o dezinformační a vlivové operace, které se snaží narušit jednotu a akceschopnost zemí NATO, destabilizovat demokratické společnosti, vnášet do nich chaos a podkopávat důvěru k institucím. Hlavním hráčem v této oblasti je Putinovo Rusko, které vojensky podporuje konflikt na východě Ukrajiny a je bezpečnostní hrozbou v blízkosti zemí NATO a EU.

Rusko své podvratné a dezinformační aktivity rovněž cílí proti členským státům aliance. Například výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015 uvádí jako jeden z bodů ruského informačního působení v ČR: „Narušování vnitřní soudržnosti a akceschopnosti NATO a EU (pokusy o subverzi česko-polských vztahů, dezinformace a poplašné informace očerňující USA a NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem).“

I přes tyto snahy se podle průzkumů CVVM spokojenost Čechů se členstvím v NATO dlouhodobě pohybuje nad padesáti procenty. V lednu 2018 s ním bylo spokojeno 58 % a naopak nespokojeno 19 %.

S NATO a bezpečnostní situací je spojena celá řada otázek. Jak je NATO akceschopné v ochraně svého východního křídla? Kdy budou evropské země včetně ČR plnit své závazky (2 procenta HDP výdajů na obranu)? Jaký vztah k NATO má mít připravované PESCO? Jaká je důvěra mezi evropskými členy NATO a Trumpovou Amerikou? Jsou kybernetické hrozby součástí obrany a vojenství nebo spadají do portfolia vnitřní bezpečnosti? Může být NATO aktivní v boji s nelegální migrací nebo je migrace čistě bezpečnostní a humanitární (nikoli obranné a vojenské) téma?

Vystoupí:

Jan Lipavský, místopředseda výboru pro obranu, člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Josef Bělica, člen výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost, člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Kostiantyn Brozhko, Úřad Přidělence obrany, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

Pplk. Ivo Zelinka, výkonný důstojník zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, absolvent US Army Ranger School a Command and Staff College

Petr Pojman, bezpečnostní analytik, Team 4 Ukraine

Moderuje:

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost

Úvodní slovo pronese zástupce Velvyslanectví USA v České republice.


Debata se uskuteční 30. května 2018 od 17:00 v Americkém centru v Praze (Tržiště 13, Praha).


Registrace

Políčka označená * jsou povinná

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jména, příjmení, emailu a případně dotazu pro řečníka) spolkem Institut pro politiku a společnost, z. s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670 za účelem registrace na uvedenou debatu nebo akci pořádanou Institutem pro politiku a společnost z. s.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.

Chci i v budoucnu dostávat informace o akcích pořádaných Institutem pro politiku a společnost z. s.

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.


Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.

Mediálním partnerem je Informační centrum o NATO.